Muzika
Meilė Tava

54

Meilė Tava

Pagarbiai

1. Meilė Tava –

lyg saulė amžinoj nakty.

Jos spindulių

tamsa nesulaikys:

šviečia kely

ir veda pas Tave dangun,

kur amžinai

gyventi skirta mums.

2. Gėrio balsu

dvasia mums pasakys širdy

tai, kas teisu,

padės mums nesuklyst.

Tegul viltis

dvejones sklaido mumyse;

kaip myli Jis,

mylėkime ir mes.

3. Tėve dangaus,

priimki padėkos maldas:

aukai Sūnaus

beribė pagarba.

Giedam šloves,

gyvename Tava valia –

juk laimė mūs,

Karaliau, Tavyje.

Žodžiai: Edward L. Hart, 1916–2008. © 1977 IRI

Muzika: Crawford Gates, 1921–2018. © 1977 IRI

Jono 15:12–14

Doktrinos ir Sandorų 34:1–4