Muzika
Dievas – meilė

41

Dievas – meilė

Švelniai

1. Žemė, mirganti žiedais,

rasos, saulės spinduliai,

tolimi dangaus skliautai,

jūra tviskanti baltai –

viskas liudija tikrai:

Dievas – meilė. Kaip gerai.

2. Slėnių ir kalnų garsai,

medžių, upių kuždesiai

ir paukštelių čiulbesiai,

ir vėjelio šnabždesiai –

viskas liudija tikrai:

Dievas – meilė. Kaip gerai.

3. Visos viltys širdyje

liejas džiugesio versme,

ir palaimos mūs namų,

tiek šitų, tiek amžinų –

viskas liudija tikrai:

Dievas – meilė. Kaip gerai.

Žodžiai: Thomas R. Taylor, 1807–1835, pakeista. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: Thomas C. Griggs, 1845–1903.

1 Jono 4:7–8

Mozės 6:63