Muzika
Už kalnų stiprybę

21

Už kalnų stiprybę

Energingai

1. Už kalnų stiprybę, Dieve,

dėkojame balsu;

padarei Tu mus galingus

apgyvendinęs už jų.

Išrinktasis Izraelis

čia laisvas nuo visu;

[Chorus]

už stiprybę šią dėkojam,

o Dieve mūs tėvų.

2. Nuo piktų engėjų rankų

kentėjome ilgai;

bet sava galia silpnuosius

Tu galingus padarei.

Apsupty nuožmiųjų priešų

vedei mus iš vargų;

[Chorus]

už stiprybę šią dėkojam,

o Dieve mūs tėvų.

3. Kaip globėjas čia surinkęs

mus iš daugelio kraštų,

saugiai atvedei tvirtovėn

šių didingųjų kalnų.

Už upes, derlingus slėnius,

už turtus šių uolų –

[Chorus]

už stiprybę šią dėkojam,

o Dieve mūs tėvų.

4. Turim švyturį apsaugot,

kad negestų jo šviesa, –

Evangelijos altorių,

pastatytą danguose.

Iš uolų narsa čia trykšta

nuo legendinių laikų;

[Chorus]

už stiprybę šią dėkojam,

o Dieve mūs tėvų.

Žodžiai: Felicia D. Hemans, 1793–1835; pritaikė Edward L. Sloan, 1830–1874.

Muzika: Evan Stephens, 1854–1930.

Psalmyno 95:1–7