Muzika
Jėzau, Karaliau mūs

93

Jėzau, Karaliau mūs

Garbinančiai

1. Jėzau, Karaliau mūs,

Gėlbėtojau,

Tu palikai dėl mūs

sostą dangaus,

kad šiam pasaulyje

žūtum už mus,

kad prisikeltų vėl

miręs žmogus.

2. Duoną kai valgome

šią nuolankiai,

prasmę apmąstome

jos pagarbiai.

Ant Kalvarijos Tu

kryžių kentei,

kad būtum su mumis

vėl amžinai.

3. O šventą taurę šią

begerdami

Tau pasišvenčiame

vėl širdimi.

Veski savu keliu

lig pabaigos,

kur vaisiai amžini

Tavo aukos.

Žodžiai ir muzika: Hugh W. Dougall, 1872–1963.

Jono 6:38–40

Jono 15:13