Muzika
Pirmyn pasauliui pristatyt

147

Pirmyn pasauliui pristatyt

Energingai

1. Pirmyn pasauliui pristatyt

mūs Viešpatį šlovės,

kad Dievo Jis yra Sūnus,

skelbt žodį Jo širdies.

Pirmyn! Pats Viešpats mums padės

Jo tiesą skleist plačiai,

kad mes visi be išminties –

Jo dvasiniai vaikai.

2. Pirmyn su meile apsakyt

Jo valią dėl šeimų –

kad galime jose gyvent

laimingi be ribų.

Pirmyn iš meilės Jam tarnaut,

ne dėl naudos godžios,

juk taip galėsime ragaut

Jo laimės amžinos.

3. Pirmyn įtikinti visus

Jo sandorų galia,

kad laimė Viešpaties

dėka būt gali amžina.

Pirmyn šią džiugią žinią skelbt

malonės ir tiesos,

kad ir kiti galėtų siekt

palaimos amžinos.

Žodžiai: Ruth M. Gardner, 1927–1999. © 1985 IRI

Muzika: Lyall J. Gardner, 1926–2012. © 1985 IRI

Doktrinos ir Sandorų 42:6

Mato 24:14