Muzika
O Dieve, garbinam Tave

135

O Dieve, garbinam Tave

Didingai

O Dieve, garbinam Tave,

Kūrėją žemės ir dangaus;

šlovė Tau žemėj, danguje,

Tėve, Sunau ir Dvasia.

Žodžiai: Thomas Ken, 1637–1711.

Muzika: Louis Bourgeois, apie 1510–1561. XVI a. paimta iš giesmių rinkinio Genfer Psalter.

Psalmyno 148:1–2, 10–14

Efeziečiams 1:3