Muzika
Šventieji, jus Jehova laimina

10

Šventieji, jus Jehova laimina

Energingai

1. Štai, šventieji, jus Jehova

žemėj laimina visoj:

auga, plečiasi Sionė

Evangelijos šviesoj!

2. Eina paskutinės dienos,

kai senovės pranašų

paskelbtas tiesas į viena

Dievas nutarė sujungt.

3. Vėliavą Sionės kelkit

ir praneškit Jo vaikam:

jau dangaus Karaliaus laukiam,

nusilenks kiekvienas Jam.

Žodžiai: Douglas W. Stott, gim. 1925. © 1985 IRI

Muzika: A. Laurence Lyon, 1934–2006. © 1985 IRI

Doktrinos ir Sandorų 64:41–42

Doktrinos ir Sandorų 133:37–38