Muzika
Už grožybę žemės mūs

40

Už grožybę žemės mūs

Džiugiai

1. Už grožybę žemės mūs,

už grožybę iš dangaus,

meilę, kur apgaubia mus

nuo pirmų dienų žmogaus.

[Chorus]

Viešpatie, už visa tai

Tau dėkojam nuoširdžiai.

2. Už saulutę ir žvaigždes,

už dienas, naktis ramias,

slėnius, kalnus ir gėles,

valandas, gyvent skirtas.

[Chorus]

Viešpatie, už visa tai

Tau dėkojam nuoširdžiai.

3. Už palaimą taip mylėt

šeimą, tėvus ir vaikus;

už palaimą prisimint

net išėjusius draugus.

[Chorus]

Viešpatie, už visa tai

Tau dėkojam nuoširdžiai.

Žodžiai: Folliott S. Pierpoint, 1835–1917.

Muzika: Conrad Kocher, 1786–1872.

Psalmyno 95:1–6

Psalmyno 33:1–6