Muzika
Ateikite visi

59

Ateikite visi

Džiaugsmingai

1. Ateikite visi,

kas džiaugiatės Dieve.

Te liejasi giesmė šviesi

Tam, kurs šlovės soste.

2. Kas nepažino Jo,

tie gali negiedot,

bet mes, Aukščiausiojo tarnai,

išgirkim vardą Jo.

3. Valdovas visa ko –

ir žemės, ir dangaus –

sutramdys jūros vėl bangas,

kai vėtros šėls ir gaus.

4. Galingas Dievas mūs

ir Tėvas taip brangus,

Jis galią dangišką atsiųs –

paims dangun ir mus.

Žodžiai: Isaac Watts, 1674–1748.

Muzika: Aaron Williams, 1731–1776.

Izaijo 12:5

Romiečiams 8:28