Muzika
Dangiškas Tėve

71

Dangiškas Tėve

Pamaldžiai

1. Dangiškas Tėve, Tavo meile tikim,

mus, tavo žmones, meldžiam, išklausyki:

balsiai dėkojam už širdies ramybę,

tvarią ramybę.

2. Kenčiančias sielas vėl vilties pripildyk,

širdis ramybe ir džiaugsmu sušildyk;

tikim, suteiksi amžiną ramybę,

tikrą ramybę.

3. Protėvių Dieve, stiprinki žmoniją,

tautą kiekvieną gelbėki ramybe.

Žmones įtikink vykdyt Tavo valią,

šventąją valią.

Žodžiai: Angus S. Hibbard, 1860–1945.

Muzika: Friedrich F. Flemming, 1778–1813; aranžavo Edwin P. Parker, 1836–1925.

Psalmyno 29:11

Jono 14:27