Muzika
Džiugų himną angelų

110

Džiugų himną angelų

Džiaugsmingai

1. Džiugų himną angelų

virš laukų girdėjome,

aidui nuo tamsių kalnų

atkartojant jų giesmes.

[Chorus]

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

2. Piemenėliai, kas gi tai?

Kam gi himnas šis džiugus?

Kokią žinią taip karštai

sveikina giesmėm dangus?

[Chorus]

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

3. Į Betliejų greit eime

ir su angelais visi

garbinkim džiugia giesme

Kristų šiąnakt gimusį.

[Chorus]

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

Žodžiai: Prancūzų kalėdinė giesmė, apie 1862.

Muzika: Prancūzų kalėdinė giesmė.

Luko 2:8–20

Psalmyno 95:6