Muzika
Velykų rytas

104

Velykų rytas

Oriai

1. Rytas Velykų skelbia žmonėms:

pakilo Kristus iš mirties.

Taigi mirtis

jau įveikta.

2. Šįryt minėkim dieną ta,

mirties grandinė nutraukta.

Taigi mirtis

jau įveikta.

3. Dėkokim Jam širdim visa,

pašvęskim širdį ir save.

Tiek daug vilties,

o baimės nėr.

Žodžiai: Marion D. Hanks, 1921–2011. © 1975 IRI

Muzika: Robert Cundick, gim. 1926. © 1975 IRI

Apreiškimas Jonui 1:17–18

Doktrinos ir Sandorų 6:36–37