Muzika
Eikit pas Jėzų

57

Eikit pas Jėzų

Švelniai

1. Eikit pas Jėzų, jūs, iškankinti

nuodėmių, skausmo, vargo, ligų.

Jis jus atves į saugųjį uostą,

ten pailsėsit nuo jų, nuo jų.

2. Eikit pas Jėzų, Jis visad girdi

jūs nuoširdžius pagalbos šauksmus.

Meiliai suras jus, švelniai parves jus

į gėrio šviesą visus, visus.

3. Eikit pas Jėzų, Jis išklausys jus,

meilės maldaukit siela visa.

Argi nežinot, kad angelai Jo

budi šalia visada, visada.

4. Eikit pas Jėzų, o žemės žmonės,

esat žemyne ar salose.

Vargšą, turtingą kviečia maloniai:

„Eikit visi pas mane, pas mane“.

Muzika ir žodžiai: Orson Pratt Huish, 1851–1932.

Mato 11:28–30

2 Nefio 26:33