Muzika
Duok man dar šventumo

65

Duok man dar šventumo

Pamaldžiai

1. Duok man dar šventumo,

dvasinės jėgos,

dar varguos kantrumo,

ryžto atgailoj;

Jėzaus nepamiršti,

likt Jo globoje,

duok džaugsmo tarnyste,

tikslo maldoje.

2. Duok šlove Jo džiaugtis,

Juo pasitikėt,

duoki būt dėkingam,

žodį Jo mylėt;

ašarų ir skausmo

dėl Kristaus kančios,

duok man ištvermės ir

džiaugsmo atgaivos.

3. Teik daugiau tyrumo,

ilgesio namų;

duok įveikti viską,

likti be dėmių.

Teik daugiau vertumo,

Dvasios dovanų,

kad per tai galėčiau

toks kaip Kristus būt.

Žodžiai ir muzika: Philip Paul Bliss, 1838–1876.

3 Nefio 12:48

3 Nefio 27:27