Muzika
Džiaukis, pasauli

107

Džiaukis, pasauli

Džiaugsmingai

1. Džiaukis, pasauli, Viešpats čia;

Karalius žemės šios!

Paruoškim širdis Jam, te tikintys krašte

su angelais giedos,

su angelais giedos,

su angelais džiugiai giedos.

2. Džiaukimės Viešpaties valdžia,

giedokim Jam linksmai.

O pievos ir laukai, kalnai ir ežerai

tepritaria džiugiai,

tepritaria džiugiai,

te aidi Jo šlove džiugiai.

3. Skausmas ir nuodėmė neplis,

erškėčių nebebus;

nušluostys mums akis,

palaimins širdis Jis

lig žemės pakraščių,

lig žemės pakraščių,

pasaulio viso pakraščių.

4. Džiaukis Aukščiausiuoju Dievu –

Jo liaudis skils plačiai,

ir mes kaip žvaigždės Jo,

spindėdamos tamsoj,

Jį garbinsim džiugiai,

Jį garbinsim džiugiai,

per amžius garbinsim džiugiai.

Žodžiai: Isaac Watts, 1674–1748; pakeitė William W. Phelps, 1792–1872. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: George F. Handel, 1685–1759; aranžavo Lowell Mason, 1792–1872.

Almos 5:50

Psalmyno 97:1

Psalmyno 98:4–9