Muzika
Jau aušta rytas

1

Jau aušta rytas

Iškilmingai

1. Jau aušta rytas, traukias tamsa

virš kiekvienos tautos, šalies.

Didinga švinta jau diena,

didinga švinta jau diena –

Sionės vėliava plazdės.

2. Jau greit klaidų migla išnyks

Dievo teisumo spinduliuos;

seniai laukta šlovė sušvis,

seniai laukta šlovė sušvis

visuos pasaulio pakraščiuos.

3. Kai bus pagonys sukviesti,

upė malonių jiems tekės.

Judėjai, tapę nuplauti,

Judėjai, tapę nuplauti,

žadėtoj žemėje klestės.

4. Jehova kalba, vaike, tau,

o, atsigręžk visa širdim!

Ranka galinga moja jau,

Ranka galinga moja jau,

vaikus sukviesdama glėbin.

5. Šventieji liudija drauge

su angelais, jog tai tiesa:

Sionės sklinda jau šviesa,

Sionės sklinda jau šviesa;

namo parves ji ir tave.

Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.

Muzika: George Careless, 1839–1932.

Izaijo 60:1–3

3 Nefio 16:7–20