Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 138


Luku 138

Näky, joka annettiin presidentti Joseph F. Smithille Salt Lake Cityssä Utahissa 3. lokakuuta 1918. Presidentti Smith ilmoitti avajaispuheessaan kirkon 89. puolivuotiskonferenssissa 4. lokakuuta 1918, että hän oli saanut edeltäneiden kuukausien aikana useita jumalallisia sanomia. Yhden näistä, joka koski Vapahtajan käyntiä vainajien henkien luona hänen ruumiinsa maatessa haudassa, presidentti Smith oli saanut edellisenä päivänä. Se kirjoitettiin muistiin heti konferenssin päättymisen jälkeen. Se esitettiin 31. lokakuuta 1918 ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajille, kahdentoista neuvostolle ja patriarkalle, ja he hyväksyivät sen yksimielisesti.

1–10 Presidentti Joseph F. Smith pohdiskelee Pietarin kirjoituksia ja meidän Herramme käyntiä henkimaailmassa. 11–24 Presidentti Smith näkee vanhurskaat kuolleet kokoontuneina paratiisiin ja Kristuksen palvelutyön heidän keskuudessaan. 25–37 Hän näkee, kuinka evankeliumin saarnaaminen järjestettiin henkien keskuudessa. 38–52 Hän näkee henkimaailmassa Aadamin, Eevan ja monia pyhistä profeetoista, jotka ovat pitäneet henkitilaansa ennen ylösnousemusta vankeutena. 53–60 Nykyajan vanhurskaat kuolleet jatkavat työtään henkien maailmassa.

1 Lokakuun kolmantena päivänä vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista istuin huoneessani pohdiskellen kirjoituksia

2 ja mietiskellen suurta sovitusuhria, jonka Jumalan Poika antoi maailman lunastamiseksi,

3 ja sitä suurta ja ihmeellistä rakkautta, jonka Isä ja Poika ilmaisivat Lunastajan maailmaan tulemisessa,

4 jotta ihmissuku voisi pelastua hänen sovituksensa kautta ja kuuliaisuuden kautta evankeliumin periaatteille.

5 Näin mietiskellessäni ajatukseni kääntyivät apostoli Pietarin kirjoituksiin alkukirkon pyhille, jotka asuivat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa ja muissa Aasian osissa, joissa evankeliumia oli saarnattu Herran ristiinnaulitsemisen jälkeen.

6 Avasin Raamatun ja luin Pietarin ensimmäisen kirjeen kolmannen ja neljännen luvun, ja lukiessani minuun vaikuttivat suuresti, enemmän kuin milloinkaan ennen, seuraavat kohdat:

7 ”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi.

8 Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankilassa oleville hengille,

9 jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana.” (1. Piet. 3:18–20.)

10 ”Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset” (1. Pietari 4:6).

11 Pohtiessani näitä asioita, jotka on kirjoitettu, ymmärrykseni silmät avautuivat ja Herran Henki lepäsi päälläni ja näin kuolleiden joukot, sekä pienet että suuret.

12 Ja erääseen paikkaan oli koottu yhteen lukematon määrä vanhurskaiden henkiä, jotka olivat olleet uskollisia todistuksessa Jeesuksesta eläessään kuolevaisuudessa

13 ja jotka olivat uhranneet uhrin Jumalan Pojan suuren uhrin vertauskuvana ja olivat kärsineet ahdinkoa Lunastajansa nimessä.

14 Kaikki nämä olivat lähteneet kuolevaisesta elämästä lujina toivossa kirkkauden ylösnousemuksesta Isän Jumalan ja hänen ainosyntyisen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, armosta.

15 Näin, että he olivat täynnä iloa ja riemua ja että he riemuitsivat yhdessä, koska heidän vapautuksensa päivä oli käsillä.

16 He olivat kokoontuneet odottamaan Jumalan Pojan tulemista henkimaailmaan julistamaan heidän lunastustaan kuoleman siteistä.

17 Heidän nukkuva tomumajansa palautettaisiin täydelliseen muotoonsa, luu luuhunsa ja jänteet ja liha niihin, henki ja ruumis yhdistettäisiin niin, ettei niitä enää koskaan erotettaisi, jotta he saisivat ilon täyteyden.

18 Tämän suunnattoman joukon odottaessa ja keskustellessa – riemuiten hetkestä, jolloin heidät vapautettaisiin kuoleman kahleista – Jumalan Poika ilmestyi julistamaan vapautusta vangituille, jotka olivat olleet uskollisia;

19 ja siellä hän saarnasi heille ikuista evankeliumia, oppia ylösnousemuksesta sekä ihmissuvun lunastamisesta lankeemuksesta ja henkilökohtaisista synneistä parannuksen ehdolla.

20 Mutta jumalattomien luo hän ei mennyt, eikä hän korottanut ääntänsä jumalattomien ja parannusta tekemättömien keskuudessa, jotka olivat saastuttaneet itsensä lihassa ollessaan;

21 eivät myöskään kapinalliset, jotka olivat hylänneet muinaisten profeettojen todistukset ja varoitukset, nähneet hänen kirkkauttaan eivätkä katsoneet hänen kasvojaan.

22 Missä nämä olivat, siellä vallitsi pimeys, mutta vanhurskaiden keskuudessa oli rauha;

23 ja pyhät riemuitsivat lunastuksestaan ja polvistuivat ja tunnustivat Jumalan Pojan Lunastajakseen ja Pelastajakseen kuolemasta ja helvetin kahleista.

24 Heidän kasvonsa loistivat, ja Herran kirkkauden säteily lepäsi heidän päällään, ja he lauloivat ylistystä hänen pyhälle nimelleen.

25 Minä ihmettelin, sillä minä käsitin, että Vapahtaja vietti noin kolme vuotta palvelutyössään juutalaisten ja Israelin huoneeseen kuuluvien keskuudessa pyrkien opettamaan heille ikuista evankeliumia ja kutsumaan heitä parannukseen;

26 mutta vaikka hän teki voimallisia tekoja ja ihmeitä ja julisti totuutta suurella voimalla ja valtuudella, vain harvat kuulivat hänen ääntään ja iloitsivat hänen läsnäolostaan ja ottivat pelastuksen vastaan hänen käsistään.

27 Mutta hänen palvelutyönsä kuolleiden keskuudessa rajoittui ristiinnaulitsemisen ja hänen ylösnousemuksensa väliseen lyhyeen aikaan;

28 ja minä kummastelin Pietarin sanoja – joissa hän sanoi, että Jumalan Poika saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti – ja kuinka hänen oli ollut mahdollista saarnata noille hengille ja suorittaa välttämätön työ heidän keskuudessaan niin lyhyessä ajassa.

29 Ja kummastellessani silmäni avautuivat ja ymmärrykseni avartui ja minä käsitin, ettei Herra henkilökohtaisesti mennyt jumalattomien ja tottelemattomien keskuuteen, jotka olivat hylänneet totuuden, heitä opettamaan,

30 vaan katso, vanhurskaiden keskuudesta hän järjesti joukkonsa ja nimitti voimalla ja valtuudella puettuja sanansaattajia ja valtuutti heidät lähtemään ja viemään evankeliumin valon pimeydessä oleville, tosiaankin kaikille ihmisten hengille; ja näin evankeliumia saarnattiin kuolleille.

31 Ja valitut sanansaattajat lähtivät julistamaan Herran suosiollista päivää ja kuuluttamaan vapautusta kahlituille vangeille, vieläpä kaikille, jotka tekisivät parannuksen synneistään ja ottaisivat vastaan evankeliumin.

32 Näin evankeliumia saarnattiin niille, jotka olivat kuolleet synneissään vailla tietoa totuudesta tai rikkomuksessa hylättyään profeetat.

33 Näille opetettiin uskoa Jumalaan, parannusta synnistä, sijaiskastetta syntien anteeksisaamiseksi, Pyhän Hengen lahjaa kätten päällepanemisen kautta

34 ja kaikkia muita evankeliumin periaatteita, jotka heidän oli välttämätöntä tuntea tullakseen kelvollisiksi, jotta he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka he lihassa ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset.

35 Ja niin ilmoitettiin kuolleiden keskuudessa, sekä pienten että suurten, niin vääryydentekijöiden kuin uskollistenkin, että lunastus oli tapahtunut Jumalan Pojan uhrin kautta ristillä.

36 Näin ilmoitettiin, että Lunastajamme käytti aikansa henkien maailmassa ollessaan opettaen ja valmistaen niiden profeettojen uskollisia henkiä, jotka olivat todistaneet hänestä lihassa,

37 jotta he veisivät lunastuksen sanoman kaikille kuolleille, joiden luo hän ei henkilökohtaisesti voinut mennä heidän kapinointinsa ja rikkomustensa tähden, niin että hekin hänen palvelijoidensa palveluksen kautta kuulisivat hänen sanansa.

38 Niiden suurten ja mahtavien joukossa, jotka olivat kokoontuneet tähän vanhurskaiden suureen kokoukseen, olivat isä Aadam, Ikiaikainen ja kaikkien isä,

39 ja kunnioitettu äitimme Eeva monen uskollisen tyttärensä kanssa, jotka olivat eläneet kautta aikain ja palvelleet todellista ja elävää Jumalaa.

40 Abel, ensimmäinen marttyyri, oli siellä ja hänen veljensä Set, yksi mahtavista, joka oli isänsä Aadamin ilmetty kuva.

41 Myös Nooa, joka varoitti vedenpaisumuksesta, Seem, suuri ylipappi, Abraham, uskollisten isä, Iisak, Jaakob ja Mooses, Israelin suuri lainsäätäjä,

42 sekä Jesaja, joka julisti profetian kautta, että Lunastaja oli voideltu parantamaan niitä, joiden sydän on särkynyt, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille vankilan aukenemista, olivat siellä.

43 Edelleen myös Hesekiel, jolle näytettiin näyssä suuri laakso, jossa oli kuivia luita, jotka vaatetettaisiin lihalla, tullakseen jälleen esiin kuolleiden ylösnousemuksessa elävinä sieluina;

44 Daniel, joka näki ennalta ja ennusti, että myöhempinä aikoina perustettaisiin Jumalan valtakunta, joka ei enää ikinä tuhoutuisi ja jota ei annettaisi toiselle kansalle;

45 Elias, joka oli Mooseksen kanssa Kirkastusvuorella;

46 ja Malakia, profeetta, joka todisti Elian tulosta – josta myös Moroni puhui profeetta Joseph Smithille selittäen, että hän tulisi ennen Herran suuren ja pelottavan päivän tulemista – olivat siellä.

47 Profeetta Elian oli määrä istuttaa lasten sydämiin heidän isilleen annetut lupaukset

48 enteenä siitä suuresta työstä, jota tehtäisiin Herran temppeleissä aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden aikana kuolleiden lunastamiseksi ja lasten sinetöimiseksi vanhempiinsa, jottei koko maata lyötäisi kirouksella ja hävitettäisi täysin hänen tullessaan.

49 Kaikki nämä ja monet muut – nimittäin profeetat, jotka olivat eläneet nefiläisten keskuudessa ja todistaneet Jumalan Pojan tulemisesta – liikkuivat tässä suunnattomassa joukossa ja odottivat vapautustaan,

50 sillä kuolleet olivat pitäneet henkensä pitkää eroa ruumiistaan vankeutena.

51 Näitä Herra opetti ja antoi heille voiman tulla esiin hänen kuolleista nousemisensa jälkeen, käydä hänen Isänsä valtakuntaan, siellä tulla kruunatuiksi kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä

52 ja jatkaa siitä eteenpäin työtään, kuten Herra oli luvannut, sekä päästä osallisiksi kaikista siunauksista, jotka oli pidetty varattuina niille, jotka häntä rakastavat.

53 Myös profeetta Joseph Smith ja isäni Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff ja muita oivallisia henkiä, jotka oli varattu tulemaan maailmaan aikojen täyttyessä, jotta he olisivat mukana laskemassa suuren myöhempien aikojen työn perustuksia,

54 mukaan luettuina temppelien rakentaminen ja toimitusten suorittaminen kuolleiden lunastamiseksi niissä, olivat henkimaailmassa.

55 Havaitsin, että he olivat myös niiden jalojen ja suurten joukossa, jotka oli valittu alussa tulemaan johtajiksi Jumalan kirkkoon.

56 Tosiaan ennen syntymäänsä he saivat monien muiden kanssa ensimmäiset opetuksensa henkien maailmassa ja heitä valmistettiin tulemaan maailmaan Herran hyväksi näkemänä aikana tekemään työtä hänen viinitarhassaan ihmissielujen pelastamiseksi.

57 Näin, että tämän taloudenhoitokauden uskolliset vanhimmat, kun he poistuvat kuolevaisesta elämästä, jatkavat työtään saarnaten parannuksen sekä Jumalan ainosyntyisen Pojan uhrin kautta tapahtuvan lunastuksen evankeliumia niiden keskuudessa, jotka ovat pimeydessä ja synnin orjuudessa kuolleiden henkien suuressa maailmassa.

58 Kuolleet, jotka tekevät parannuksen, lunastetaan kuuliaisuuden kautta Jumalan huoneen toimituksille,

59 ja sen jälkeen kun he ovat kärsineet rangaistuksen rikkomuksistaan ja heidät on pesty puhtaiksi, he saavat palkan tekojensa mukaan, sillä he ovat pelastuksen perillisiä.

60 Tällainen oli minulle näytetty näky kuolleiden lunastuksesta, ja minä todistan ja tiedän, että tämä todistus on tosi, Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen siunauksen kautta, aivan niin. Aamen.