Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 133


Tiết 133

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Hiram, Ohio, ngày 3 tháng Mười Một năm 1831. Khi viết lời mở đầu cho điều mặc khải này, lịch sử của Joseph Smith nói: “Trong lúc này có nhiều điều các Anh Cả muốn biết về việc thuyết giảng Phúc Âm cho các dân cư trên thế gian, và về sự quy tụ; và để bước đi trong ánh sáng lẽ thật, và được chỉ dạy từ trên cao, nên ngày 3 tháng Mười Một năm 1831, tôi cầu vấn Chúa và nhận được điều mặc khải quan trọng sau đây.” Tiết này lúc đầu đã được thêm vào sách Giáo Lý và Giao Ước với tính cách là một phụ lục, và sau đó được đổi thành một tiết trong sách.

1–6, Các Thánh Hữu được truyền lệnh phải chuẩn bị cho Sự Tái Lâm; 7–16, Tất cả mọi người được truyền lệnh phải chạy trốn khỏi Ba Bi Lôn, đến Si Ôn và chuẩn bị cho ngày vĩ đại của Chúa; 17–35, Ngài sẽ đứng trên Núi Si Ôn, các lục địa sẽ trở thành một xứ, và các chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên sẽ trở lại; 36–40, Phúc âm được phục hồi qua Joseph Smith để được thuyết giảng ở khắp nơi trên thế gian; 41–51, Chúa sẽ ngự xuống để báo thù những kẻ tà ác; 52–56, Nó sẽ là năm cứu chuộc của Ngài; 57–74, Phúc âm sẽ được gửi ra ngoài để cứu rỗi các Thánh Hữu và để hủy diệt những kẻ tà ác.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta, và hãy nghe lời của Chúa nói về các ngươi, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán—

2 Chúa là Đấng sẽ thình lình ađến đền thờ của Ngài; Chúa là Đấng sẽ ngự xuống thế gian này với một sự rủa sả đểb phán xét; phải, trên tất cả những quốc gia mà quên Thượng Đế, và trên tất cả những kẻ không tin kính ở giữa các ngươi.

3 Vì Ngài sẽ atỏ trần cánh tay thánh của Ngài ra trước mắt tất cả các quốc gia, và khắp mọi nơi tận cùng của trái đất sẽ thấy bsự cứu rỗi của Thượng Đế.

4 Vậy nên, các ngươi hãy chuẩn bị, hãy chuẩn bị, hỡi dân của ta; hãy tự thánh hóa mình; các ngươi hãy cùng nhau quy tụ lại trên đất Si Ôn, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta, là tất cả những kẻ đã được truyền lệnh phải ở lại.

5 Các ngươi hãy ra khỏi aBa Bi Lôn. Hãy bthanh sạch, các ngươi là kẻ mang bình chứa của Chúa.

6 Hãy triệu tập những buổi họp long trọng của các ngươi, và hãy thường anói chuyện với nhau. Và mọi người phải kêu gọi đến danh của Chúa.

7 Phải, thật vậy ta lại nói cho các ngươi hay, đã đến lúc tiếng nói của Chúa đến với các ngươi: Các ngươi hãy ra khỏi Ba Bi Lôn; các ngươi hãy aquy tụ lại từ các quốc gia, từ khắp bbốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia.

8 Hãy agửi các anh cả của giáo hội ta đến các quốc gia ở xa; đến bcác hải đảo; hãy gửi đến những xứ ở hải ngoại; hãy kêu gọi tất cả các quốc gia, trước tiên là cngười Dân Ngoại, rồi đến dngười Do Thái.

9 Và này, và trông kìa, đây là tiếng nói kêu gào của họ, tiếng nói của Chúa nói với tất cả mọi người: Hãy đi đến đất Si Ôn, để cho các ranh giới của dân ta có thể được mở rộng, và để cho anhững giáo khu của Si Ôn được tăng cường, và để cho bSi Ôn có thể lan ra những vùng phụ cận.

10 Phải, hãy để cho lời kêu gào ấy vang đến tất cả mọi người: Hãy thức tỉnh và đứng lên đi rước aChàng Rể; này, và trông kìa, Chàng Rể đến; các ngươi hãy đi ra rước Người. Các ngươi hãy tự chuẩn bị cho bngày vĩ đại của Chúa.

11 Vậy nên, hãy athức canh, vì các ngươi không bbiết ngày, cũng không biết giờ.

12 Vậy nên, những người atrong số những người Dân Ngoại phải chạy trốn đến bSi Ôn.

13 Và những ai là những người thuộc aGiu Đa phải chạy trốn đến bGiê Ru Sa Lem, và đến cnhững ngọn núi của dnhà Chúa.

14 Các ngươi hãy ra khỏi các quốc gia, nghĩa là ra khỏi Ba Bi Lôn, ra khỏi chỗ tà ác, tức là Ba Bi Lôn thuộc linh.

15 Nhưng thật vậy, lời Chúa phán như vậy, các ngươi chớ avội vàng chạy trốn, mà phải chuẩn bị trước mọi việc cho các ngươi; và người nào đã ra đi thì bkhông được ngó lui lại, vì e rằng sự hủy diệt sẽ bất thần đến với người đó.

16 Hãy alắng tai nghe, hỡi các ngươi là các dân cư trên thế gian. Hãy cùng lắng nghe, hỡi các ngươi là các anh cả của giáo hội ta, và hãy nghe tiếng nói của Chúa; vì Ngài kêu gọi tất cả mọi người, và Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người ở mọi nơi phải bhối cải.

17 Vì này, Đức Chúa Trời đã aphái một thiên sứ rao truyền ở giữa trời với lời rằng: Các ngươi hãy sửa soạn con đường của Chúa, hãy làm các lối đi của Ngài được bthẳng, vì giờ Ngài cđến đã gần kề—

18 Khi mà aChiên Con sẽ đứng trên bNúi Si Ôn, và cùng với Ngài có một ctrăm bốn mươi bốn ngàn người có danh Cha của Ngài ghi trên trán họ.

19 Vậy thì, các ngươi hãy chuẩn bị để đợi aChàng Rể bđến; hãy đi ra, hãy đi ra rước Người.

20 Vì này, Ngài sẽ ađứng trên núi Ô Li Ve, và trên biển hùng tráng, ngay cả vực sâu, và trên các hải đảo và trên đất Si Ôn.

21 Và Ngài sẽ athốt lên tiếng nói của Ngài từ bSi Ôn, và Ngài sẽ nói ra từ Giê Ru Sa Lem, và tiếng nói của Ngài sẽ được tất cả mọi người nghe.

22 Và tiếng nói đó sẽ như atiếng nhiều dòng nước, và như tiếng bsấm lớn, mà sẽ cđánh vỡ các núi, và các thung lũng sẽ không còn được thấy nữa.

23 Ngài sẽ truyền lệnh cho vực sâu, và nó sẽ bị đẩy lui về các xứ phương bắc, và acác hải đảo sẽ trở thành đất liền;

24 Và xứ aGiê Ru Sa Lem cùng đất Si Ôn sẽ được mang trở về vị trí của nó, và trái đất sẽ trở thành như trước ngày nó bị bphân chia.

25 Và Chúa, tức là Đấng Cứu Rỗi, sẽ đứng giữa dân Ngài, và sẽ atrị vì mọi xác thịt.

26 Và những người ở các xứ aphương bắc sẽ được Chúa nhớ tới; và các vị tiên tri của họ sẽ nghe tiếng nói của Ngài, và sẽ không tự đè nén mình nữa; và họ sẽ đánh các tảng đá, và băng giá sẽ tan thành nước trước sự hiện diện của họ.

27 Và một ađại lộ sẽ được đắp lên giữa vực sâu.

28 Kẻ thù của họ sẽ trở thành miếng mồi của họ,

29 Và những ao nước sống sẽ phát sinh ra từ asa mạc khô khan; và đất cháy sẽ không còn là đất thiếu nước nữa.

30 Và họ sẽ đem những kho tàng lớn lao đến cho con cháu của aÉp Ra Im, là những tôi tớ của ta.

31 Và các ranh giới của acác ngọn đồi trường cửu sẽ run lên trước sự hiện diện của họ.

32 Và ở đó, họ sẽ cúi xuống và được đội mão triều thiên bằng vinh quang, ngay cả ở Si Ôn, bởi những bàn tay của các tôi tớ của Chúa, tức là con cái của Ép Ra Im.

33 Và họ sẽ tràn đầy anhững bài ca về niềm vui vĩnh viễn.

34 Này, đây là phước lành của Thượng Đế vĩnh viễn ban cho acác chi tộc Y Sơ Ra Ên, và phước lành dồi dào hơn sẽ đổ xuống đầu bÉp Ra Im và đồng bạn mình.

35 Và luôn cả những người thuộc chi tộc của aGiu Đa, sau những sự đau khổ của họ, họ sẽ được thánh hóa đặng nên bthánh trước mặt Chúa, để được ở trong chốn hiện diện của Ngài cả ngày lẫn đêm, mãi mãi và đời đời.

36 Và giờ đây, thật vậy, lời Chúa phán, để những điều này có thể được các ngươi biết đến, hỡi các dân cư của thế gian, ta đã phái athiên sứ của ta bay giữa trời, có bphúc âm vĩnh viễn; vị ấy đã xuất hiện cho một số người thấy, và đã trao phúc âm này cho loài người, và sẽ xuất hiện cho nhiều người cư ngụ trên thế gian này thấy.

37 aphúc âm này sẽ được bthuyết giảng cho cmọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc.

38 Và các tôi tớ của Thượng Đế sẽ ra đi và cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Thượng Đế và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến;

39 Và hãy athờ phượng Đấng đã dựng nên trời, đất, biển cả và suối nước—

40 Hãy cầu gọi danh Chúa ngày và đêm mà rằng: Ôi xin Ngài axé rách các tầng trời, xin Ngài ngự xuống, và xin các núi có thể tan chảy trước sự hiện diện của Ngài.

41 Và việc ấy sẽ được đáp ứng trên đầu họ; vì sự hiện diện của Chúa sẽ như một ngọn lửa cháy hừng thiêu đốt, và như ngọn lửa làm nước phải asôi lên.

42 Hỡi Chúa, Ngài sẽ ngự xuống để tiết lộ danh Ngài cho những kẻ thù nghịch Ngài biết, và tất cả các quốc gia sẽ run lên trước sự hiện diện của Ngài—

43 Khi Ngài làm những việc đáng sợ, những việc mà chúng không trông mong;

44 Phải, khi Ngài ngự xuống, và các núi tan chảy trước sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ ađón rước kẻ vui mừng và làm điều ngay chính, là kẻ đi trong đường lối của Ngài và nhớ đến Ngài.

45 Vì từ lúc bắt đầu có thế gian đến giờ, hỡi Thượng Đế, ngoài Ngài ra, con người đã không để tai nghe hay để mắt thấy những điều lớn lao biết bao mà Ngài đã achuẩn bị cho kẻ nào bchờ đợi Ngài.

46 Và người ta sẽ hỏi: Đấng từ Thượng Đế trên trời agiáng xuống với y phục nhuộm màu; phải, từ những miền không được biết đến, bận y phục vinh quang và hành trình trong sức mạnh lớn lao của mình, Đấng này là bai?

47 Và Đấng ấy sẽ trả lời: Ta là Đấng nói trong sự ngay chính, và có sức mạnh để cứu rỗi.

48 Và Chúa sẽ ađỏ chói trong y phục của Ngài, và y phục của Ngài giống như người đạp lên thùng ép rượu.

49 Và vinh quang của sự hiện diện của Ngài sẽ lớn lao đến đỗi amặt trời phải che mặt vì xấu hổ, và mặt trăng phải thu ánh sáng của mình lại, và các ngôi sao phải sa khỏi chỗ của mình.

50 Và tiếng nói của Ngài sẽ được nghe: Một mình ta đã ađạp lên thùng ép rượu và đã đem lại sự phán xét cho mọi người; và chẳng có ai ở với ta;

51 Và ta đã chà đạp họ trong cơn giận dữ của ta, và ta đã giẫm lên trên họ trong cơn thịnh nộ của ta, và ta đã avảy máu của họ trên y phục của ta, và đã làm vấy hết y phục của ta; vì đây là ngày báo thù mà ta đã định trong lòng ta.

52 Và giờ đây năm cứu chuộc của ta đã đến; và họ sẽ mãi mãi và đời đời nhắc đến tình thương yêu nhân từ của Chúa họ, và tất cả những gì mà Ngài đã ban cho họ theo lòng tốt của Ngài, và theo tình thương yêu nhân từ của Ngài.

53 Ngài khốn khổ với mọi asự khốn khổ của họ. Và thiên sứ trong chốn hiện diện của Ngài đã cứu họ; và Ngài đã lấy btình thương yêu của Ngài và lòng thương xót của Ngài mà ccứu chuộc họ, và đã ẵm bồng họ và mang họ đi trong suốt những ngày xa xưa;

54 Phải, và luôn cả aHê Nóc nữa, và những người ở với ông; những tiên tri sống trước thời ông; và luôn cả bNô Ê, và những người sống trước thời ông; và luôn cả cMôi Se, và những người sống trước thời ông;

55 Và từ Môi Se đến Ê Li, và từ Ê Li đến Giăng, là những người đã ở với Đấng Ky Tô trong lúc Ngài aphục sinh, và những sứ đồ thánh, với Áp Ra Ham, Y Sác, và Gia Cốp, sẽ ở trong chốn hiện diện của Chiên Con.

56 acác mộ của bcác thánh hữu sẽ được cmở ra; và họ sẽ bước ra và đứng bên dtay phải của Chiên Con, khi Ngài đứng trên eNúi Si Ôn, và trên thành phố thánh là gTân Giê Ru Sa Lem; và họ sẽ hát lên hbài ca iChiên Con, cả ngày lẫn đêm, mãi mãi và đời đời.

57 Và vì lý do này, để cho loài người có thể được phép chia sẻ avinh quang mà sẽ được tiết lộ, Chúa đã gửi bphúc âm trọn vẹn của Ngài đến, đó là giao ước vĩnh viễn của Ngài, được lý luận một cách rõ ràng và giản dị—

58 Để chuẩn bị cho những kẻ yếu kém sẵn sàng với những điều sẽ xảy đến trên thế gian, và cho công việc của Chúa vào ngày mà akẻ yếu kém sẽ làm bối rối những người thông sáng, và bnhững kẻ nhỏ bé sẽ trở thành một dân mạnh, và ccả hai sẽ làm cho hàng chục ngàn người phải chạy trốn.

59 Và bằng những vật yếu kém trên thế gian, Chúa sẽ asàng sảy các quốc gia bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài.

60 Và vì lý do này mà những lệnh truyền này được ban ra; chúng được truyền lệnh phải được cất giữ khỏi thế gian vào ngày mà chúng được ban ra, nhưng bây giờ, phải được aphổ biến cho bmọi loài xác thịt biết—

61 Và điều này là thể theo ý muốn và tâm trí của Chúa, là Đấng cai trị mọi loài xác thịt.

62 Và người nào ahối cảibthánh hóa mình trước mặt Chúa thì sẽ được ban cho ccuộc sống vĩnh cửu.

63 Và những ai akhông nghe theo tiếng nói của Chúa thì những lời do tiên tri Môi Se viết ra sẽ được ứng nghiệm, rằng họ sẽ bị bkhai trừ khỏi dân chúng.

64 Và luôn cả những lời do tiên tri aMa La Chi viết ra: Vì này, bngày đến sẽ ccháy như lò lửa; và mọi kẻ kiêu ngạo, phải, cùng mọi kẻ làm sự gian ác, sẽ như rơm rạ; ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng hết, và chẳng còn để lại cho chúng nó hoặc rễ hay cành, lời Chúa Muôn Quân phán.

65 Vậy nên, đây sẽ là câu trả lời của Chúa đối với chúng:

66 Vào ngày đó khi ta đến với dân của ta, chẳng một ai trong các ngươi atiếp nhận ta, và các ngươi bị đuổi ra.

67 Khi ta gọi lần nữa, chẳng có ai trong các ngươi đáp lại; tuy nhiên, atay ta đâu có ngắn quá đến nỗi ta không thể cứu chuộc được, hay là bquyền năng của ta không đủ để mà giải thoát.

68 Này, ta chỉ nạt một tiếng là biển liền akhô cạn. Ta biến các sông thành đồng vắng; cá dưới sông phải sình thối và chết vì khát.

69 Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời, và khoác cho một cái bao gai.

70 ađây là những gì các ngươi sẽ nhận được từ tay ta—các ngươi sẽ nằm xuống trong ưu phiền.

71 Này, và trông kìa, chẳng có ai giải cứu cho các ngươi; vì các ngươi không tuân theo tiếng nói của ta khi ta gọi các ngươi từ trên các tầng trời; các ngươi không tin các tôi tớ của ta, và khi họ được aphái tới với các ngươi, các ngươi không tiếp nhận họ.

72 Vậy nên, họ ađóng ấn lời chứng và ràng buộc luật pháp này, và rồi các ngươi bị giao cho bóng tối.

73 Những kẻ này sẽ đi vào chỗ tối tăm bên ngoài, nơi có tiếng akhóc than, cùng rên rỉ và nghiến răng.

74 Này, Chúa Thượng Đế của các ngươi đã phán vậy. A Men.