Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 29


Luku 29

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kuuden vanhimman läsnä ollessa Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830. Tämä ilmoitus annettiin muutamaa päivää ennen konferenssia, joka alkoi 26. syyskuuta 1830.

1–8 Kristus kokoaa valittunsa. 9–11 Hänen tulemisensa aloittaa tuhatvuotisen valtakunnan. 12–13 Kaksitoista on tuomitseva koko Israelin. 14–21 Merkit, vitsaukset ja hävitykset edeltävät toista tulemista. 22–28 Viimeinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio seuraavat tuhatvuotista valtakuntaa. 29–35 Kaikki on Herralle hengellistä. 36–39 Perkele ja hänen joukkonsa karkotettiin taivaasta kiusaamaan ihmistä. 40–45 Lankeemus ja sovitus saavat aikaan pelastuksen. 46–50 Pienet lapset lunastetaan sovituksen kautta.

1 Kuunnelkaa Jeesuksen Kristuksen ääntä, Lunastajanne, joka on suuri Minä Olen ja jonka armon käsivarsi on sovittanut teidän syntinne

2 ja joka kokoaa kansansa niin kuin kana kokoaa poikaset siipiensä alle, aivan kaikki, jotka kuulevat minun ääntäni ja nöyrtyvät minun edessäni ja huutavat minua avuksi voimallisessa rukouksessa.

3 Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että teidän syntinne annetaan teille nyt anteeksi. Sen tähden te saatte tämän, mutta muistakaa, että ette enää tee syntiä, jotteivät vaarat kohtaisi teitä.

4 Totisesti minä sanon teille, että teidät on valittu maailmasta julistamaan minun evankeliumiani riemun äänellä, niin kuin pasuunan äänellä.

5 Ylentäkää sydämenne ja olkaa iloisia, sillä minä olen teidän keskellänne ja olen teidän puolustajanne Isän luona, ja hänen hyvänä tahtonaan on antaa teille valtakunta.

6 Ja kuten on kirjoitettu: Mitä tahansa te pyydättekin uskossa rukoukseen yhtyneinä minun käskyni mukaan, te saatte.

7 Ja teidät on kutsuttu kokoamaan minun valittuni, sillä minun valittuni kuulevat minun ääneni eivätkä paaduta sydäntänsä;

8 ja nyt, Isältä on lähtenyt säädös, että heidät tulee koota yhteen paikkaan tässä maassa heidän sydäntensä valmistamiseksi ja heidän valmistamisekseen kaikin tavoin sen ajan varalle, jolloin ahdinkoa ja hävitystä lähetetään jumalattomille.

9 Sillä se hetki on lähellä ja se aika pian käsillä, jolloin maa on kypsä ja kaikki ylpeät ja ne, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat kuin oljenkorsia; ja minä poltan heidät, sanoo Herra Sebaot, niin ettei maan päällä ole jumalattomuutta;

10 sillä se hetki on lähellä, ja sen, mistä minun apostolini puhuivat, täytyy toteutua, sillä niin kuin he puhuivat, niin täytyy tapahtua;

11 sillä minä ilmestyn taivaasta voimassa ja suuressa kirkkaudessa kaikkien sen joukkojen kanssa ja asun vanhurskaudessa ihmisten kanssa maan päällä tuhat vuotta, eivätkä jumalattomat kestä.

12 Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, ja Isän tahdosta on annettu ehdoton julistus, että minun apostolini, kaksitoista, jotka olivat minun kanssani minun palvelutyöni aikana Jerusalemissa, seisovat minun oikealla puolellani päivänä, jolloin minä tulen tulipatsaassa, yllään vanhurskauden viitta, päässään kruunu, kirkkaudessa niin kuin minä olen, tuomitakseen koko Israelin huoneen, aivan kaikki, jotka ovat rakastaneet minua ja pitäneet minun käskyni, eivätkä ketään muuta.

13 Sillä pasuuna on soiva pitkään ja kuuluvasti samoin kuin Siinainvuorella, ja koko maa järisee, ja he tulevat esiin – aivan niin, kuolleet, jotka ovat kuolleet minun ominani, saadakseen vanhurskauden kruunun ja puettaviksi niin kuin minä olen, ollakseen minun kanssani, jotta me olisimme yhtä.

14 Mutta katso, minä sanon teille, että ennen kuin tämä suuri päivä tulee, aurinko pimenee ja kuu värjäytyy vereen ja tähdet putoavat taivaalta ja suurempia merkkejä on ylhäällä taivaalla ja alhaalla maan päällä;

15 ja ihmisjoukkojen keskuudessa on itkua ja valitusta;

16 ja suuri raemyrsky lähetetään hävittämään maan sato.

17 Ja maailman jumalattomuuden tähden tapahtuu, että minä kostan jumalattomille, sillä he eivät tee parannusta; sillä minun suuttumukseni malja on täysi; sillä katso, minun vereni ei puhdista heitä, elleivät he kuule minua.

18 Sen tähden minä, Herra Jumala, lähetän maan päälle kärpäsiä, jotka käyvät sen asukkaiden kimppuun ja syövät heidän lihaansa ja saavat heidät matoihin;

19 ja heidän kieltänsä estetään puhumasta, niin etteivät he puhu minua vastaan, ja heidän lihansa putoaa heidän luistansa ja heidän silmänsä kuopistaan;

20 ja tapahtuu, että metsän pedot ja ilman linnut syövät heidät.

21 Ja se suuri ja iljettävä kirkko, joka on koko maan huora, syöstään maahan ahnaalla tulella, kuten on puhunut Hesekielin suu, profeetan, joka puhui näistä asioista, jotka eivät ole tapahtuneet, mutta jotka totisesti tapahtuvat, niin totta kuin minä elän, sillä iljetykset eivät saa vallita.

22 Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, että kun tuhat vuotta kuluu loppuun ja ihmiset alkavat jälleen kieltää Jumalansa, silloin minä säästän maata enää vähän aikaa;

23 ja loppu tulee, ja taivas ja maa hävitetään, ja ne katoavat, ja on oleva uusi taivas ja uusi maa.

24 Sillä kaikki vanha katoaa, ja kaikki tulee uudeksi, jopa taivas ja maa ja kaikki niiden täyteys, sekä ihmiset että eläimet, ilman linnut ja meren kalat;

25 eikä yksikään hiuskarva eikä rahtu mene hukkaan, sillä se on minun kätteni tekoa.

26 Mutta katso, totisesti minä sanon teille, että ennen kuin maa katoaa, Mikael, minun ylienkelini, soittaa pasuunaansa, ja silloin kaikki kuolleet heräävät, sillä heidän hautansa aukenevat, ja he tulevat esiin – niin, aivan kaikki.

27 Ja vanhurskaat kootaan minun oikealle puolelleni iankaikkiseen elämään, ja vasemmalla puolellani olevia jumalattomia minä häpeän tunnustaa omikseni Isän edessä;

28 sen tähden minä sanon heille: Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Perkeleelle ja hänen enkeleilleen.

29 Ja nyt, katso, minä sanon teille, etten minä ole milloinkaan julistanut omasta suustani, että he voisivat palata, sillä he eivät voi päästä sinne, missä minä olen, sillä heillä ei ole voimaa.

30 Mutta muistakaa, ettei kaikkia minun tuomioitani ole annettu ihmisille; ja sellaisina kuin minun sanani ovat lähteneet minun suustani, sellaisina ne toteutuvat, niin että ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi kaikessa, mitä minä olen luonut voimani sanalla, joka on minun Henkeni voima.

31 Sillä Henkeni voimalla minä olen luonut ne; niin, kaiken, sekä hengellisen että ajallisen –

32 ensiksi hengellisen, toiseksi ajallisen, mikä on minun työni alku; ja vielä, ensiksi ajallisen ja toiseksi hengellisen, mikä on minun työni päätös.

33 Sanon tämän teille, jotta te ymmärtäisitte luonnollisesti; mutta minulle itselleni minun teoillani ei ole loppua eikä alkua, mutta tämä annetaan teille, jotta ymmärtäisitte, koska te olette pyytäneet sitä minulta ja olette yhtä mieltä.

34 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että kaikki on minulle hengellistä, enkä minä ole milloinkaan antanut teille ajallista lakia; en kenellekään ihmiselle enkä ihmislapsille; en Aadamille, teidän isällenne, jonka minä loin.

35 Katso, minä annoin hänelle hänen tahtonsa vapauden; ja minä annoin hänelle käskyn, mutta mitään ajallista käskyä minä en hänelle antanut, sillä minun käskyni ovat hengellisiä; ne eivät ole luonnollisia eivätkä ajallisia, eivät lihallisia eivätkä aistillisia.

36 Ja tapahtui, että koska Perkele kiusasi Aadamia – sillä katso, Perkele oli Aadamin edessä, sillä hän oli kapinoinut minua vastaan sanoen: Anna minulle kunniasi, joka on minun voimani; ja myös kolmasosan taivaan joukoista hän käänsi pois minusta niiden tahdonvapauden vuoksi;

37 ja ne syöstiin alas, ja näin saivat alkunsa Perkele ja hänen enkelinsä;

38 ja katso, heille on ollut paikka valmistettuna alusta asti, joka paikka on helvetti;

39 ja on välttämätöntä, että Perkele kiusaa ihmislapsia, tai muuten heillä ei olisi tahtonsa vapautta, sillä ellei heillä olisi milloinkaan karvasta, he eivät voisi tuntea makeaa –

40 sen tähden tapahtui, että Perkele kiusasi Aadamia, ja tämä söi kiellettyä hedelmää ja rikkoi käskyn, minkä vuoksi hänestä tuli Perkeleen tahdon alainen, koska hän antautui kiusaukseen.

41 Sen tähden minä, Herra Jumala, karkotutin hänet Eedenin puutarhasta, luotani, hänen rikkomuksensa tähden, minkä vuoksi hän kuoli hengellisesti, mikä on ensimmäinen kuolema, tosiaankin tuo sama kuolema, joka on viimeinen kuolema, joka on hengellinen ja joka julistetaan jumalattomille, kun minä sanon: Menkää pois, te kirotut!

42 Mutta katso, minä sanon teille, että minä, Herra Jumala, soin Aadamille ja hänen jälkeläisilleen, etteivät he kuolisi ajallista kuolemaa, ennen kuin minä, Herra Jumala, lähettäisin enkeleitä julistamaan heille parannusta ja lunastusta uskon kautta ainosyntyisen Poikani nimeen.

43 Ja niin minä, Herra Jumala, säädin ihmiselle hänen koetusaikansa, jotta hänet luonnollisen kuolemansa kautta herätettäisiin kuolemattomuudessa iankaikkiseen elämään, tosiaan kaikki, jotka uskovat;

44 ja ne, jotka eivät usko, iankaikkiseen tuomioon; sillä heitä ei voida lunastaa hengellisestä lankeemuksestaan, koska he eivät tee parannusta;

45 sillä he rakastavat pimeyttä eivätkä valoa, ja heidän tekonsa ovat pahoja, ja he saavat palkkansa siltä, jota he haluavat totella.

46 Mutta katso, minä sanon teille, että pienet lapset on lunastettu maailman perustamisesta asti minun Ainosyntyiseni kautta;

47 sen tähden he eivät voi tehdä syntiä, sillä Saatanalle ei ole annettu valtaa kiusata pieniä lapsia, ennen kuin he alkavat tulla vastuullisiksi minun edessäni;

48 sillä heille annetaan niin kuin minä tahdon, minun oman mieleni mukaan, jotta heidän isiensä kädestä voidaan vaatia suuria.

49 Ja vielä minä kysyn teiltä, että ketä sellaista, jolla on tieto, minä en olisi käskenyt tekemään parannusta.

50 Ja se, jolla ei ole ymmärrystä – minulle jää tehdäkseni, kuten on kirjoitettu. Enkä minä nyt julista teille enempää tällä kertaa. Aamen.