Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 6


Tiết 6

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Oliver Cowdery tại Harmony, Pennsylvania, tháng Tư năm 1829. Oliver Cowdery đã bắt đầu công việc của mình với tư cách là người biên chép bản dịch Sách Mặc Môn, ngày 7 tháng Tư năm 1829. Ông đã chứng kiến một sự biểu hiện thiêng liêng về sự chân thật của chứng ngôn của Vị Tiên Tri về các bảng khắc mà trên đó biên sử Sách Mặc Môn đã được ghi khắc. Vị Tiên Tri cầu vấn Chúa bằng hai viên đá U Rim và Thu Mim, và đã nhận được sự trả lời này.

1–6, Những người làm việc trong cánh đồng của Chúa nhận được sự cứu rỗi; 7–13, Không có một ân tứ nào lớn hơn ân tứ cứu rỗi; 14–27, Sự làm chứng về lẽ thật đến bởi quyền năng của Thánh Linh; 28–37, Hãy hướng về Đấng Ky Tô và luôn làm điều tốt.

1 Một công việc vĩ đại và kỳ diệu sắp đến với con cái loài người.

2 Này, ta là Thượng Đế, hãy chú tâm nghe lời nói của ta, là lời sống và mãnh lực, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, có thể phân chia cả khớp lẫn tủy; vậy hãy chú tâm nghe lời nói của ta.

3 Này, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; vậy kẻ nào muốn gặt thì hãy để cho kẻ đó đưa lưỡi hái của mình vào với năng lực của mình; và hãy gặt khi ngày đang còn, để hắn có thể tích lũy cho linh hồn mình được sự cứu rỗi vĩnh viễn trong vương quốc của Thượng Đế.

4 Phải, kẻ nào muốn đưa lưỡi hái của mình vào để gặt thì kẻ ấy sẽ được Thượng Đế kêu gọi.

5 Vậy nên, nếu ngươi cầu xin ta thì ngươi sẽ được; nếu ngươi gõ cửa thì cửa sẽ mở cho ngươi.

6 Giờ đây, vì ngươi đã cầu xin, này, ta nói cho ngươi hay, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, và hãy tìm cách phổ biến và thiết lập chính nghĩa của Si Ôn;

7 Chớ tìm kiếm của cải mà hãy tìm kiếm sự khôn ngoan, và này, những điều kín nhiệm của Thượng Đế sẽ được phơi bày cho ngươi biết, và lúc đó ngươi sẽ được trở nên giàu có. Này, kẻ nào có được cuộc sống vĩnh cửu là giàu có vậy.

8 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi mong muốn điều đó ở nơi ta thì ngươi sẽ được như ý, và nếu ngươi ước muốn như vậy thì ngươi sẽ trở thành một phương tiện để làm nhiều điều tốt lành cho thế hệ này.

9 Chớ nói điều gì ngoại trừ sự hối cải đối với thế hệ này; hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, và hãy giúp phổ biến công việc của ta theo như các giáo lệnh của ta, rồi ngươi sẽ được phước.

10 Này, ngươi có một ân tứ, và phước thay cho ngươi vì ân tứ của ngươi. Hãy nhớ rằng ân tứ đó thiêng liêng và đến từ trên cao—

11 Và nếu ngươi cầu vấn thì ngươi sẽ biết được những điều kín nhiệm vĩ đại và kỳ diệu; vậy ngươi hãy sử dụng ân tứ của mình để ngươi có thể khám phá những điều kín nhiệm ngõ hầu ngươi có thể đưa nhiều người tới sự hiểu biết lẽ thật, phải, hãy thuyết phục họ về sự sai lầm của các đường lối của họ.

12 Chớ tiết lộ ân tứ của mình cho ai biết, ngoại trừ những người có cùng một đức tin với mình. Chớ coi thường những gì thiêng liêng.

13 Nếu ngươi làm điều tốt lành, phải, và tiếp tục trung thành cho đến cùng thì ngươi sẽ được cứu trong vương quốc của Thượng Đế, đó là ân tứ vĩ đại nhất trong số tất cả các ân tứ của Thượng Đế; vì không có một ân tứ nào lớn hơn ân tứ cứu rỗi cả.

14 Thật vậy, thật vậy, ta nói với ngươi, phước thay cho ngươi về những gì ngươi đã làm; vì ngươi đã cầu vấn ta, và này, đã bao lần ngươi cầu vấn, ngươi đều nhận được sự chỉ dẫn từ Thánh Linh của ta. Nếu không phải như vậy, thì ngươi đã chẳng đến nơi mà hiện thời ngươi đang hiện diện.

15 Này, ngươi biết rằng ngươi đã cầu vấn ta và ta đã soi sáng tâm trí ngươi; và giờ đây ta nói ra những điều này để ngươi có thể biết được rằng ngươi đã được Thánh Linh của lẽ thật soi sáng;

16 Phải, ta nói cho ngươi hay, để ngươi có thể biết được rằng không một ai khác ngoài Thượng Đế biết được những tư tưởng của ngươi và những ý định trong lòng ngươi.

17 Ta nói cho ngươi biết những điều này như là một bằng chứng cho ngươi biết rằng—những lời hoặc công việc mà ngươi đang ghi chép đây đều thật.

18 Vậy hãy cần mẫn; hãy trung thành sát cánh với tôi tớ Joseph của ta trong bất cứ trường hợp khó khăn nào hắn gặp phải vì lời của ta.

19 Hãy khiển trách hắn những khi hắn lầm lỗi, và cũng phải chấp nhận những lời khiển trách của hắn. Hãy nhẫn nại, điềm đạm, ôn hòa, có lòng kiên nhẫn, đức tin, hy vọng, và lòng bác ái.

20 Này, ngươi là Oliver, và ta đã nói với ngươi vì sự mong muốn của ngươi; vậy hãy tích lũy những lời này vào lòng mình. Hãy trung thành và chuyên tâm tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, rồi ta sẽ ôm ngươi vào vòng tay thương yêu của ta.

21 Này, ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế. Ta là Đấng đã đến với dân của ta và dân của ta không chấp nhận ta. Ta là sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó.

22 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi muốn có thêm bằng chứng khác thì ngươi hãy hồi tưởng lại đêm mà ngươi đã cầu khẩn ta trong lòng ngươi, để cho ngươi có thể biết về sự thật của những điều này.

23 Ta chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế?

24 Và giờ đây, này, ngươi đã nhận được một bằng chứng; vì một khi ta nói cho ngươi hay những điều mà không một ai được biết đến thì như vậy không phải là ngươi đã nhận được bằng chứng rồi hay sao?

25 Và này ta ban cho ngươi một ân tứ, nếu ngươi muốn nhận được từ ta, để phiên dịch, giống như tôi tớ Joseph của ta vậy.

26 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, có các biên sử chứa đựng phần lớn phúc âm của ta đã bị giữ lại vì sự độc ác của dân chúng;

27 Và giờ đây ta truyền lệnh cho ngươi, nếu ngươi có những ước muốn tốt lành—lòng ước muốn tích lũy của cải cho riêng ngươi trên trời—thì ngươi hãy dùng ân tứ của mình mà giúp đem ra ánh sáng những phần thánh thư của ta đã bị giấu kín vì sự bất chính.

28 Và giờ đây, này, ta ban cho ngươi và luôn cả tôi tớ Joseph của ta, những chìa khóa của ân tứ này, là ân tứ sẽ đem giáo vụ này ra ánh sáng; và trong lời khai của hai hoặc ba nhân chứng để mọi việc sẽ được xác định.

29 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, nếu họ chối bỏ những lời của ta cùng phần phúc âm và giáo vụ này của ta, thì phước thay cho các ngươi, vì họ không thể làm gì đối với các ngươi hơn những điều họ đã làm đối với ta.

30 Và dù họ có làm gì với các ngươi như họ đã từng làm với ta, thì phước thay cho các ngươi, vì các ngươi sẽ cùng ta trong vinh quang.

31 Nhưng nếu họ không chối bỏ những lời của ta, là những lời sẽ được xác định bởi chứng ngôn được khai ra, thì phước thay cho họ, và lúc đó các ngươi sẽ được vui sướng vì thành quả của những việc mình đã làm.

32 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, cũng như ta đã từng nói với các môn đồ của ta, rằng hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh ta mà nhóm lại, về một điều gì đó, này, ta sẽ ở giữa họ—chẳng khác chi bây giờ ta đang ở giữa các ngươi vậy.

33 Đừng sợ làm điều tốt, hỡi các con trai của ta, vì các ngươi gieo bất cứ điều gì, thì các ngươi sẽ gặt điều ấy; vậy nếu các ngươi gieo điều tốt thì các ngươi sẽ gặt được điều tốt vì đó là phần thưởng của các ngươi.

34 Vậy thì, chớ sợ hãi, hỡi đàn chiên nhỏ bé; hãy làm điều tốt; hãy để mặc cho thế gian và ngục giới cấu kết với nhau chống lại mình, vì một khi các ngươi đã xây dựng trên đá của ta thì chúng không thể nào thắng thế được.

35 Này, ta không kết tội các ngươi; hãy theo những con đường của mình và đừng phạm tội nữa; hãy nghiêm chỉnh thi hành công việc mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi.

36 Hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ; chớ nghi ngờ, và chớ sợ hãi.

37 Hãy nhìn xem những vết thương xuyên thủng sườn ta và những dấu đinh đóng trên tay và chân ta; hãy trung thành, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, rồi các ngươi sẽ được thừa hưởng vương quốc thiên thượng. A Men.