Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 121


Tiết 121

Lời cầu nguyện và tiên tri do Tiên Tri Joseph Smith viết ra trong một bức thư gửi cho Giáo Hội trong khi ông là một tù nhân trong ngục thất ở Liberty, Missouri, đề ngày 20 tháng Ba năm 1839. Vị Tiên Tri cùng một số bạn đồng hành đã bị bắt cầm tù suốt nhiều tháng. Những đơn thỉnh nguyện và kháng tố của họ gửi lên những viên chức hành pháp và tư pháp đã không mang lại sự giúp đỡ nào cho họ.

1–6, Vị Tiên Tri cầu khẩn Chúa cho các Thánh Hữu đang bị khốn khổ; 7–10, Chúa phán sự bình an cho ông; 11–17, Đáng rủa sả thay cho tất cả những ai gào lên một cách giả dối rằng dân của Chúa đang phạm giới; 18–25, Chúng sẽ không có quyền nhận được chức tư tế và sẽ bị đoán phạt; 26–32, Những điều mặc khải vinh quang được hứa ban cho những ai chịu đựng một cách dũng cảm; 33–40, Tại sao có nhiều người được kêu gọi và ít người được chọn; 41–46, Chức tư tế chỉ được sử dụng trong sự ngay chính mà thôi.

1 Hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Và đâu là lều bao phủ chốn ẩn náu của Ngài?

2 Tay của Ngài còn dừng lại bao lâu nữa? Và mắt Ngài, phải, mắt trong suốt của Ngài, từ những tầng trời vĩnh cửu, còn nhìn thấy những điều sai trái xảy đến với dân Ngài và các tôi tớ của Ngài bao lâu nữa, và tai Ngài còn nghe những tiếng kêu gào của họ bao lâu nữa?

3 Phải, hỡi Chúa, họ còn phải chịu đựng những điều sai trái và áp bức bất hợp pháp này bao lâu nữa, trước khi tim Ngài rủ lòng thương hại họ và lòng trắc ẩn của Ngài đoái hoài đến họ?

4 Hỡi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng sáng tạo trời đất, và biển cả, cùng vạn vật trong đó, và là Đấng kiểm soát và chinh phục quỷ dữ cùng lãnh thổ tối tăm và u ám của Ngục Giới—xin Ngài dang tay của Ngài ra; xin mắt của Ngài nhìn thấu; xin lều của Ngài được cất khỏi; xin chốn ẩn náu của Ngài không còn bị bao phủ nữa; xin tai của Ngài lắng nghe; xin trái tim Ngài rủ lòng thương hại và lòng trắc ẩn của Ngài đoái hoài đến chúng con.

5 Xin cơn giận của Ngài phừng lên chống lại các kẻ thù của chúng con; và, với sự giận dữ trong lòng Ngài, với lưỡi gươm của Ngài, xin trả thù cho chúng con về những điều sai trái mà chúng con đang gánh chịu.

6 Hỡi Thượng Đế của chúng con, xin Ngài nhớ đến các thánh hữu của Ngài đang bị khốn khổ; và rồi các tôi tớ của Ngài sẽ được hân hoan trong danh Ngài mãi mãi.

7 Hỡi con của ta, bình yên cho tâm hồn ngươi; nghịch cảnh và những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi;

8 Và rồi, nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cao; ngươi sẽ chiến thắng tất cả các kẻ thù của mình.

9 Các bạn của ngươi vẫn sát cánh bên ngươi, và họ lại sẽ chào đón ngươi bằng những tấm lòng nồng nhiệt và những bàn tay thân mật.

10 Ngươi chưa giống như Gióp; các bạn của ngươi không tranh chấp với ngươi, và cũng không gán cho ngươi sự phạm giới như họ đã làm cho Gióp.

11 Và những kẻ nào gán cho ngươi sự phạm giới thì hy vọng của chúng sẽ bị tiêu tan, và lòng mong mỏi của chúng sẽ bị tan biến chẳng khác chi giá tuyết phải tan chảy dưới ánh chói lọi của mặt trời đang lên;

12 Và hơn nữa, Thượng Đế đã dang tay của Ngài ra và đóng ấn để thay đổi thời gian và mùa, và làm cho tâm trí của chúng mù quáng, để chúng không thể hiểu được những công việc kỳ diệu của Ngài; để Ngài cũng có thể thử thách chúng và bắt được chúng trong mưu chước của chúng;

13 Ngoài ra, vì tâm hồn của chúng sa đọa, và những điều chúng muốn mang lại cho người khác, và ưa thích người khác phải đau khổ, có thể đến với chính chúng cho đến mức tột cùng;

14 Để chúng cũng có thể bị thất vọng, và những niềm hy vọng của chúng có thể bị tiêu tan;

15 Và chỉ trong ít năm nữa từ lúc này, để chúng và con cháu chúng sẽ bị càn quét dưới gầm trời này, lời Thượng Đế phán, để cho không một kẻ nào trong chúng được tồn tại mà đứng bên tường.

16 Đáng rủa sả thay cho tất cả những kẻ nào giơ gót lên chống lại những người đã được xức dầu, lời Chúa phán, và gào lên rằng họ đã phạm tội, trong khi họ không phạm tội trước mặt ta, lời Chúa phán, mà trái lại họ đã làm những điều thích hợp đối với mắt ta, và là những điều mà ta đã truyền lệnh cho họ.

17 Còn những kẻ nào gào lên sự phạm giới, thì chính những kẻ ấy đã phạm tội, vì chúng là tôi tớ của tội lỗi, và là con cái của sự bất tuân.

18 Và những kẻ nào thề dối chống lại các tôi tớ của ta để chúng có thể khiến cho họ phải bị nô lệ và chết—

19 Khốn thay cho chúng; vì chúng đã xúc phạm đến những con trẻ của ta, chúng sẽ bị cắt đứt khỏi các giáo lễ của nhà ta.

20 Thúng của chúng sẽ không được đầy, nhà cửa và vựa chứa của chúng sẽ đổ nát, và chính bản thân của chúng sẽ bị khinh rẻ bởi những kẻ đã nịnh bợ chúng.

21 Chúng sẽ không có quyền nhận được chức tư tế, cả con cháu của chúng từ thế hệ này đến thế hệ khác sau này cũng sẽ không được.

22 Đối với chúng, thà buộc cối đá vào cổ của chúng và dìm chúng xuống đáy biển còn hơn.

23 Khốn thay cho tất cả những kẻ gây cảnh khốn khổ cho dân của ta, và đánh đuổi, sát hại, và làm chứng chống lại họ, lời Chúa Muôn Quân phán; thế hệ của loài rắn độc sẽ không tránh khỏi sự đoán phạt của ngục giới.

24 Này, mắt ta thấy và biết tất cả những việc làm của chúng, và ta đã dành sẵn sự đoán phạt cấp kỳ cho tất cả bọn chúng vào đúng lúc;

25 Vì có một thời gian ấn định cho mọi người, tùy theo những việc làm của họ.

26 Thượng Đế sẽ ban cho các ngươi sự hiểu biết bằng Đức Thánh Linh của Ngài, phải, bằng một ân tứ Đức Thánh Linh không xiết kể, một sự hiểu biết chưa từng được tiết lộ kể từ lúc có thế gian cho đến bây giờ;

27 Là sự hiểu biết mà tổ tiên chúng ta đã mỏi mắt chờ mong để được tiết lộ vào thời gian sau cùng, và đó là sự hiểu biết mà các thiên sứ đã chỉ bảo trong tâm trí của họ và đã được dành sẵn cho vinh quang trọn vẹn của họ;

28 Sẽ đến lúc mà không có một điều gì bị giữ lại cả; việc có một Thượng Đế hay nhiều thượng đế sẽ được tiết lộ.

29 Tất cả các ngai vàng và quyền thống trị, vương tước và quyền năng sẽ được tiết lộ và ban cho tất cả những ai đã anh dũng chịu đựng vì phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

30 Và cũng được biểu lộ cho biết nếu có ranh giới giữa trời, hoặc biển, hay đất liền, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay các ngôi sao—

31 Tất cả mọi thời gian tuần hoàn của chúng, tất cả những ngày, tháng, và năm đã được định trước, và tất cả những ngày của những ngày, tháng, và năm của nó và tất cả những vinh quang, luật pháp, cùng thời gian đã định trước của nó, đều sẽ được tiết lộ vào những ngày của gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn—

32 Theo những gì đã được lập ra giữa Hội Đồng của Thượng Đế Vĩnh Cửu của tất cả các thượng đế khác, trước khi có thế gian này, là những điều phải được gìn giữ cho đến khi thế gian này hoàn thành và chấm dứt, là lúc mà mọi người sẽ đi vào trong sự hiện diện vĩnh cửu của Ngài, và trong sự an nghỉ bất diệt của Ngài.

33 Dòng nước lũ vẫn còn không tinh khiết bao lâu nữa? Quyền năng nào có thể cầm giữ được thiên thượng? Giống như một người với bàn tay yếu ớt của mình dang ra để ngăn dòng sông Missouri đang chảy, hay làm cho dòng sông này chảy ngược về nguồn, thì chẳng khác chi ngăn cản không cho Đấng Toàn Năng đổ sự hiểu biết từ trời lên đầu các Thánh Hữu Ngày Sau vậy.

34 Này, có nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Và tại sao họ không được chọn?

35 Vì lòng họ quá quan tâm đến những vật chất của thế gian này, và khát vọng đến danh lợi của loài người, khiến họ không học được một bài học này—

36 Đó là những quyền hạn của chức tư tế gắn liền với các quyền năng trên trời, và các quyền năng trên trời chỉ có thể kiểm soát hay điều khiển được bởi các nguyên tắc ngay chính mà thôi.

37 Những quyền ấy có thể được truyền giao cho chúng ta, điều đó đúng vậy; nhưng khi chúng ta muốn che giấu những tội lỗi của mình, hay làm thỏa mãn tính kiêu ngạo, lòng ham muốn vô bổ của chúng ta, hoặc muốn kiểm soát, hay thống trị, hoặc xúi giục tâm hồn con cái loài người, với bất cứ mức độ bất chính nào, này, thiên thượng sẽ tự rút lui, Thánh Linh của Chúa sẽ buồn phiền; và khi nào Đấng ấy rút lui, thì A Men cho chức tư tế hay thẩm quyền của người ấy.

38 Này, trước khi người ấy nhận thức được như vậy, thì người ấy bị bỏ rơi một mình, để đá vào gai nhọn, để ngược đãi bắt bớ các thánh hữu, và để chống đối Thượng Đế.

39 Chúng ta đã học được qua những kinh nghiệm đau buồn rằng bản tính và khuynh hướng của hầu hết tất cả mọi người, ngay sau khi họ cho là họ đã có đôi chút quyền uy, thì họ sẽ tức khắc bắt đầu thống trị một cách bất công.

40 Do đó, nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.

41 Không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể hoặc nên được duy trì vì nhờ chức tư tế, mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật;

42 Nhờ lòng nhân từ, và sự hiểu biết thuần túy, là những điều sẽ mở rộng tâm hồn con người một cách không giả dối và không gian xảo

43 Phải kịp thời khiển trách một cách nghiêm khắc, khi được Đức Thánh Linh tác động; rồi sau đó, phải tỏ một tình thương yêu gấp bội đối với người mà ngươi đã khiển trách, kẻo người ấy sẽ xem ngươi là kẻ thù;

44 Để người ấy có thể biết rằng lòng trung thành của ngươi còn mạnh hơn cả dây trói buộc của sự chết.

45 Cũng hãy có đầy lòng bác ái đối với mọi người và đối với toàn thể các tín đồ, và hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế; và giáo lý của chức tư tế sẽ nhỏ giọt xuống tâm hồn ngươi như những hạt sương từ thiên thượng.

46 Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi, và vương trượng của ngươi là một vương trượng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật; và quyền thống trị của ngươi sẽ là quyền thống trị vĩnh viễn, và không có cách gì cưỡng chế được, nó sẽ chan hòa trong ngươi mãi mãi và đời đời.

In