Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 59


Tiết 59

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Si Ôn, Hạt Jackson, Missouri, ngày 7 tháng Tám năm 1831. Trước khi có điều mặc khải này, đất đã được biệt riêng, theo như Chúa đã chỉ dẫn, và địa điểm dành cho đền thờ tương lai đã được làm lễ cung hiến. Vào ngày điều mặc khải này được nhận, Polly Knight, vợ của Joseph Knight Sr., qua đời, tín hữu đầu tiên của Giáo Hội chết ở Si Ôn. Các tín hữu ban đầu mô tả đặc điểm của điều mặc khải này là “chỉ dẫn các Thánh Hữu cách tuân giữ ngày Sa Bát và cách nhịn ăn và cầu nguyện.”

1–4, Các Thánh Hữu trung thành ở Si Ôn sẽ được ban phước lành; 5–8, Họ phải yêu thương và phục vụ Chúa cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài; 9–19, Bằng cách giữ ngày của Chúa được thánh, các Thánh Hữu được ban phước lành vật chất và thuộc linh; 20–24, Những người ngay chính được hứa là sẽ có được sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau.

1 Này, lời Chúa phán, phước thay cho những ai đến đất này với con mắt duy nhất hướng về vinh quang của ta, theo như các lệnh truyền của ta.

2 Vì những ai sống sẽ thừa hưởng đất này; còn những ai chết sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi sự lao nhọc, và việc làm của họ sẽ đi theo họ; và họ sẽ nhận được mão triều thiên trong các gian nhà của Cha ta, là nơi ta đã chuẩn bị cho họ.

3 Phải, phước thay cho những ai đặt chân trên đất Si Ôn, những ai đã biết tuân theo phúc âm của ta; vì họ sẽ nhận được phần thưởng của mình là những gì tốt lành trên trái đất, và trái đất sẽ tận lực sản xuất.

4 Và họ cũng sẽ được đội mão triều thiên bằng những phước lành từ trên cao, phải, và bằng các giáo lệnh không ít, và những điều mặc khải vào đúng lúc—họ là những kẻ trung thànhcần mẫn trước mặt ta.

5 Vậy nên, ta ban cho họ một lệnh truyền và phán như vầy: Các ngươi yêu thương Chúa Thượng Đế của các ngươi với tất cả tấm lòng, tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh; và các ngươi phải phục vụ Ngài trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

6 Các ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình. Các ngươi chớ trộm cắp, chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người hay làm bất cứ điều gì tương tự điều này.

7 Các ngươi phải tạ ơn Chúa Thượng Đế của các ngươi về mọi việc.

8 Các ngươi phải dâng hiến sự hy sinh lên Chúa Thượng Đế của các ngươi trong sự ngay chính, tức là sự hy sinh gồm có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối.

9 Và để các ngươi có thể giữ cho mình khỏi tì vết của thế gian một cách trọn vẹn hơn, các ngươi phải đến nhà nguyện và dâng Tiệc Thánh vào ngày thánh của ta;

10 Vì thật vậy, đây là ngày đã được định để cho các ngươi nghỉ ngơi khỏi phải lao nhọc, và để trả sự ngoan đạo cho Đấng Tối Cao;

11 Tuy nhiên, những lời thề nguyện của các ngươi phải được dâng lên trong sự ngay chính bất cứ ngày nào và bất cứ lúc nào;

12 Nhưng phải nhớ rằng ngày này, là ngày của Chúa, các ngươi phải dâng của lễ và Tiệc Thánh lên Đấng Tối Cao, phải thú tội với anh em mình, và trước mặt Chúa.

13 Và vào ngày này, các ngươi không được làm việc gì khác, ngoại trừ thức ăn được chuẩn bị với một tấm lòng duy nhất, để việc nhịn ăn của các ngươi có thể được hoàn toàn, hay nói cách khác, để niềm vui của các ngươi có thể được trọn vẹn.

14 Thật vậy, đây là nhịn ăn và cầu nguyện, hay nói cách khác, đây là niềm vui và lời nguyện cầu.

15 Và nếu các ngươi làm những điều này với sự cảm tạ, với tấm lòng vui vẻ và gương mặt hớn hở, không cười đùa nhiều, vì như vậy là có tội, nhưng với tấm lòng vui sướng và gương mặt hớn hở—

16 Thật vậy, ta nói, nếu các ngươi làm được như vậy, thì trọn thế gian này là của các ngươi, các loài thú trong đồng, và chim muông trên trời, cùng các vật leo trèo trên cây và đi dưới đất;

17 Phải, và thảo mộc cùng những vật tốt lành từ đất nảy sinh ra, hoặc để làm thực phẩm hay y phục, hoặc nhà ở, hoặc vựa lúa, hay vườn cây ăn trái, hoặc vườn tược hay vườn nho;

18 Phải, tất cả những vật từ đất nảy sinh, vào đúng mùa của chúng, đều được tạo ra vì lợi ích và sử dụng của con người, vừa để làm cho vui mắt, vừa để làm cho lòng người hân hoan;

19 Phải, để làm thực phẩm và y phục, để nếm và để ngửi, để bồi bổ cơ thể và làm sống động tâm hồn.

20 Và điều đó làm Thượng Đế hài lòng, vì Ngài đã ban cho tất cả những vật này cho loài người; vì chúng đã được làm ra cho mục đích này để con người sử dụng, bằng một cách có suy tính, không quá độ mà cũng không có sự cưỡng bách.

21 Và loài người không xúc phạm Thượng Đế trong bất cứ việc gì, hay Ngài cũng không nổi giận với ai, ngoại trừ những kẻ không chịu thú nhận có bàn tay của Ngài trong mọi sự việc, và không vâng theo các giáo lệnh của Ngài.

22 Này, như vậy là đúng theo luật pháp và các tiên tri; vậy nên, chớ quấy rầy ta về vấn đề này nữa.

23 Nhưng phải biết rằng kẻ nào làm những việc làm ngay chính thì sẽ nhận được phần thưởng của mình, đó là sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau.

24 Ta, là Chúa, đã phán vậy, và có Thánh Linh làm chứng. A Men.