Svētie Raksti
Mācība un Derības 8


8. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada aprīlī. Mormona Grāmatas tulkošanas gaitā Olivers, kurš turpināja kalpot kā pierakstītājs, pierakstot to, ko Pravietis diktēja, vēlējās tikt apveltīts ar tulkošanas dāvanu. Tas Kungs atbildēja uz viņa lūgumu, dāvājot šo atklāsmi.

1–5, Atklāsmes nāk ar Svētā Gara spēku; 6–12, Zināšanas par Dieva noslēpumiem un spēks tulkot senos pierakstus nāk ar ticību.

1 aOliver Kauderij, patiesi, patiesi Es saku tev, ka tikpat droši, kā Tas Kungs, kurš ir tavs Dievs un tavs Pestītājs, dzīvo, tā tikpat droši tu saņemsi bzināšanas par visu, ko vien tu cprasīsi ticībā, ar godīgu sirdi, ticot, ka tu saņemsi zināšanas par gravējumiem vecajos dpierakstos, kas ir seni, kas satur tās Manu Svēto Rakstu daļas, par kurām ir ticis runāts ar Mana Gara eizpausmi.

2 Jā, lūk, Es apateikšu tev tavā prātā un tavā bsirdī ar cSvēto Garu, kurš nāks pār tevi un kurš mitīs tavā sirdī.

3 Tagad, lūk, šis ir atklāsmes gars; lūk, šis ir tas gars, ar kuru Mozus izveda Israēla bērnus caur aSarkano jūru pa sausu zemi.

4 Tādēļ šī ir tava dāvana, pielieto to, un svētīts esi tu, jo tā atbrīvos tevi no tavu ienaidnieku rokām, turpretim, ja tas tā nebūtu, viņi tevi nogalinātu un novestu tavu dvēseli iznīcībā.

5 Ak, atceries šos avārdus un turi Manas pavēles. Atceries, šī ir tava dāvana.

6 Tad nu šī nav tava vienīgā dāvana, jo tev vēl ir cita dāvana, kas ir Ārona dāvana; lūk, tā tev ir daudz ko pastāstījusi;

7 lūk, nav cita spēka, kā vien Dieva spēks, kas var likt, lai šī Ārona dāvana būtu ar tevi.

8 Tādēļ nešaubies, jo tā ir dāvana no Dieva; un tu turēsi to savās rokās un darīsi brīnumainus darbus; un nekāda vara nevarēs izraut to no tavām rokām, jo tas ir Dieva darbs.

9 Un tādēļ visu, ko vien tu prasīsi Man tev pateikt ar šo līdzekli, to Es tev dāvāšu, un tev būs zināšanas par to.

10 Atceries, ka bez aticības tu nevari darīt neko; tādēļ prasi ticībā. Neniekojies ar šīm lietām; bneprasi to, ko tev nevajag.

11 Prasi, lai tu varētu zināt Dieva noslēpumus un lai tu varētu atulkot un saņemt zināšanas no visiem šiem senajiem pierakstiem, kas ir tikuši noslēpti, kas ir svēti; un tas tiks darīts tev pēc tavas ticības.

12 Lūk, tas esmu Es, kas to ir runājis; un Es esmu tas pats, kurš runāja uz jums no sākuma. Āmen.