Svētie Raksti
Mācība un Derības 118
iepriekšējais nākamais

118. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 8. jūlijā, atbildot uz lūgumu: „Parādi mums Savu gribu, ak Kungs, attiecībā uz Divpadsmitajiem.”

1–3, Tas Kungs nodrošinās Divpadsmito ģimenes; 4–6, Brīvās vietas Divpadsmitajos tiek aizpildītas.

1 Patiesi, tā saka Tas Kungs: Lai nekavējoties tiek noturēta konference, lai Divpadsmitie tiek organizēti, un lai tiek nozīmēti vīri aaizpildīt to vietas, kuri ir atkrituši.

2 Lai Mans kalps aTomass paliek uz brīdi Ciānas zemē, lai izdotu Manu vārdu.

3 Lai atlikušie turpina sludināt no šīs stundas, un, ja viņi darīs to visā sirds vienkāršībā, lēnprātībā un apazemībā, un bdaudz izciešot, Es, Tas Kungs, dodu viņiem solījumu, ka Es nodrošināšu viņu ģimenes un plašas durvis tiks atvērtas tiem no šī brīža.

4 Un nākošo pavasari lai viņi dodas pāri lielajiem ūdeņiem un tur pasludina Manu evaņģēliju, tā pilnību, un liecina par Manu Vārdu.

5 Lai viņi pamet Manus svētos Fārvestas pilsētā nākošā aprīļa divdesmit sestajā dienā uz Mana nama būvlaukuma—saka Tas Kungs.

6 Lai Mans kalps Džons Teilors un arī Mans kalps Džons E. Peidžs, un arī Mans kalps Vilfords Vudrafs, un arī Mans kalps Vilards Ričardss tiek nozīmēti aizpildīt to vietas, kuri ir atkrituši, un tiem tiek oficiāli paziņots par viņu iecelšanu.