Svētie Raksti
Mācība un Derības 13
iepriekšējais nākamais

13. nodaļa

Izvilkums no Džozefa Smita vēstures, kurā ir stāstīts par Pravieša un Olivera Kauderija ordinēšanu Ārona priesterībā netālu no Harmonijas Pensilvānijas štatā 1829. gada 15. maijā. Ordinēšana tika veikta ar kāda eņģeļa rokām, kurš nosauca sevi par Jāni, to pašu, kas tiek saukts par Jāni Kristītāju Jaunajā Derībā. Eņģelis paskaidroja, ka viņš darbojās Pētera, Jēkaba un Jāņa—seno apustuļu—vadībā, kuriem bija augstākās priesterības, kas tiek saukta par Melhisedeka priesterību, atslēgas. Džozefam un Oliveram tika dots solījums, ka noteiktā laikā tiem tiks piešķirta šī augstākā priesterība. (Skat. 27:7–8, 12.)

Tiek piešķirtas Ārona priesterības atslēgas un pilnvaras.

1 Jums, mani kalpošanas biedri, Mesijas Vārdā es apiešķiru bĀrona priesterību, kas tur ceņģeļu kalpošanas un dgrēku nožēlošanas evaņģēlija, un ekristīšanas ar iegremdēšanu grēku piedošanai atslēgas, un tā nekad netiks vairs paņemta prom no zemes, līdz fLevija dēli atkal upurēs upuri Tam Kungam gtaisnīgumā.