Svētie Raksti
Mācība un Derības 62
iepriekšējais nākamais

62. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Misūri upes krastā Čaritonā, Misūri štatā, 1831. gada 13. augustā. Tajā dienā Pravietis un viņa grupa, kas bija ceļā no Independences uz Kērtlandi, satika dažus elderus, kas bija ceļā uz Ciānas zemi, un, pēc prieka pilniem sveicieniem, saņēma šo atklāsmi.

1–3, Liecības tiek ierakstītas debesīs; 4–9, Elderiem ir jāceļo un jāsludina atbilstoši saprātam un kā norāda Gars.

1 Skatieties un klausieties, ak jūs, Manas baznīcas elderi, saka Tas Kungs, jūsu Dievs, patiesi Jēzus Kristus, jūsu aaizstāvis, kurš zina cilvēku vājības un kā bpalīdzēt tiem, kas tiek ckārdināti.

2 Un patiesi Manas acis ir pār tiem, kuri nav vēl devušies uz Ciānas zemi; tādēļ jūsu misija vēl nav izpildīta.

3 Tomēr jūs esat svētīti, jo aliecība, ko jūs esat snieguši, ir bierakstīta debesīs, uz ko eņģeļiem raudzīties, un tie priecājas par jums, un jūsu cgrēki ir jums piedoti.

4 Un tagad turpiniet savu ceļu. Sapulcējieties kopā aCiānas zemē un noturiet sanāksmi, un priecājieties kopā, un pienesiet Svēto Vakarēdienu Visuaugstākajam.

5 Un tad jūs varat atgriezties, lai sniegtu liecību, jā, tieši kopā vai pa divi, kā jums šķiet labi, tas Man nav svarīgi; tikai esiet uzticīgi un asludiniet prieka vēstis zemes iedzīvotājiem jeb ļauno sanāksmēs.

6 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu savedis jūs kopā, lai solījums tiktu izpildīts, ka uzticīgie starp jums tiks pasargāti un priecāsies kopā Misūri zemē. Es, Tas Kungs, solu uzticīgajiem un nevaru amelot.

7 Es, Tas Kungs, esmu gatavs, ja kāds no jums vēlas jāt ar zirgiem vai mūļiem, vai braukt ratos, viņš saņems šo svētību, ja viņš saņems to no Tā Kunga rokas ar apateicīgu sirdi visās lietās.

8 Tas paliek jūsu ziņā, rīkoties atbilstoši saprātam un Gara norādījumiem.

9 Lūk, avalstība ir jūsu. Un skatieties un raugiet, Es vienmēr esmu bar uzticīgajiem. Patiesi tā. Āmen.