Svētie Raksti
Mācība un Derības 86
iepriekšējais nākamais

86. nodaļa

Aklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1832. gada 6. decembrī. Šī atklāsme tika saņemta, kad Pravietis pārskatīja un rediģēja Bībeles tulkojuma manuskriptu.

1–7, Tas Kungs atklāj līdzības par kviešiem un nezālēm nozīmi; 8–11, Viņš izskaidro priesterības svētības tiem, kas ir likumīgie mantinieki pēc miesas.

1 Patiesi, tā saka Tas Kungs uz jums, Mani kalpi, attiecībā par alīdzību par kviešiem un nezālēm:

2 Lūk, patiesi Es saku, lauks bija pasaule, un apustuļi bija sēklas sējēji;

3 un pēc tam, kad viņi bija aizmiguši uz mūžu, lielā baznīcas vajātāja, atkritēja, netikle, patiesi aBābele, kas liek visām tautām dzert no sava kausa, kuru sirdīs ienaidnieks, patiesi Sātans, sēž, lai valdītu—lūk, viņš iesēj nezāles; tādējādi nezāles pārmāc kviešus un aizdzen bbaznīcu mežonīgā apvidū.

4 Bet lūk, apēdējās dienās, tieši tagad, kad Tas Kungs sāk ieviest vārdu, un stādi aug un ir vēl maigi—

5 lūk, patiesi Es saku jums, aeņģeļi, kas ir gatavi un gaida, lai tiktu sūtīti bnopļaut laukus, sauc uz To Kungu dienu un nakti;

6 bet Tas Kungs saka uz tiem: neravējiet nezāles, kamēr asns vēl ir maigs (jo patiesi jūsu ticība ir vāja), lai jūs neiznīcinātu arī kviešus.

7 Tādēļ lai kvieši un nezāles aug kopā, līdz raža būs pilnīgi nobriedusi; tad jūs vispirms savāksit kviešus starp nezālēm, un pēc kviešu savākšanas, skatieties un raugiet, nezāles ir jāsasien kūlīšos, un pārējais lauks jāsadedzina.

8 Tādēļ, tā saka Tas Kungs jums, ar kuriem apriesterība turpinās caur jūsu tēvu izcelsmi—

9 jo jūs esat likumīgie amantinieki pēc miesas un esat tikuši bapslēpti no pasaules ar Kristu Dievā—

10 tādēļ jūsu dzīve un priesterība ir palikusi, un tai ir jāsaglabājas caur jums un jūsu izcelsmi līdz visu lietu aatjaunošanai, kas runātas ar svēto praviešu muti, kopš pasaule sākās.

11 Tādēļ svētīti jūs esat, ja jūs turpināsit Manā labestībā kā agaisma citticībniekiem un caur šo priesterību glābējs Manai bIsraēla tautai. Tas Kungs to ir teicis. Āmen.