Svētie Raksti
Mācība un Derības 137


137. nodaļa

Vīzija, dota pravietim Džozefam Smitam Kērtlandes templī, Ohaio štatā, 1836. gada 21. janvārī. Tas notika priekšrakstu izpildīšanas laikā, gatavojoties tempļa iesvētīšanai.

1–6, Pravietis redz savu brāli Alvinu celestiālajā valstībā; 7–9, Tiek atklāta mācība mirušo glābšanai; 10, Visi bērni tiek izglābti celestiālajā valstībā.

1 aDebesis tika mums atvērtas, un es redzēju Dieva bcelestiālo valstību un tās godību—vai cmiesā vai ārpus—es nevaru pateikt.

2 Es redzēju avārtu izcilo skaistumu, caur kuriem tās valstības mantinieki ieies—šie vārti bija līdzīgi lokveida uguns bliesmām;

3 arī aliesmojošo Dieva troni, uz kura sēdēja bTēvs un cDēls.

4 Es redzēju tās valstības brīnišķīgās ielas, kas izskatījās kā noklātas ar azeltu.

5 Es redzēju Tēvu aĀdamu un bĀbrahāmu; un savu ctēvu un savu dmāti; savu brāli eAlvinu, kurš sen jau atdusējās;

6 un brīnījos, kā tas ir, ka viņš ir ieguvis amantojumu tanī valstībā, ievērojot to, ka viņš bija pametis šo dzīvi pirms Tas Kungs bija izstiepis savu roku, lai botrreiz sapulcinātu Israēlu, un nebija ticis ckristīts grēku piedošanai.

7 Tā nāca Tā Kunga abalss uz mani, sakot: Visi, kuri ir miruši bbez zināšanām par šo evaņģēliju, kuri būtu to pieņēmuši, ja viņiem būtu ticis atļauts palikt ilgāk, būs Dieva ccelestiālās valstības dmantinieki;

8 arī visi, kuri no šī brīža mirs bez zināšanām par to, kuri abūtu to pieņēmuši ar visu savu sirdi, būs tās valstības mantinieki;

9 jo Es, Tas Kungs, atiesāšu visus cilvēkus pēc viņu bdarbiem, atbilstoši viņu sirds cvēlmēm.

10 Un es arī redzēju, ka visi bērni, kuri mirst, pirms viņi sasniedz aatbildības vecumu, tiek bizglābti debesu celestiālajā valstībā.