Mācība un Derības 114
  Footnotes
  Theme

  114. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 17. aprīlī (History of the Church, 3. sēj. 23. lpp.).

  1–2, Baznīcas amati, kuros ir tie, kas nav uzticīgi, tiks atdoti citiem.

  1 Patiesi tā saka Tas Kungs: Tā ir Mana gudrība Manā kalpā Deividā V. Patenā, ka viņš nokārto visus savus darbus, cik vien ātri viņš var, un nodod savas preces, lai viņš varētu pildīt misiju Man nākošajā pavasarī kopā ar citiem, tieši divpadsmit, ieskaitot viņu, lai liecinātu par Manu Vārdu un sludinātu prieka vēstis visai pasaulei.

  2 Jo patiesi tā saka Tas Kungs, ka cik daudz tur ir tādi starp jums, kas noliedz Manu Vārdu, citi tiks aiestādīti viņu bvietā un saņems viņu bīskapa amatu. Āmen.