Svētie Raksti
Mācība un Derības 114
iepriekšējais nākamais

114. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 11. aprīlī.

1–2, Baznīcas amati, kuros ir tie, kas nav uzticīgi, tiks atdoti citiem.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs: Tā ir Mana gudrība Manā kalpā Deividā V. Patenā, ka viņš nokārto visus savus darbus, cik vien ātri viņš var, un nodod savas preces, lai viņš varētu pildīt misiju Man nākošajā pavasarī kopā ar citiem, tieši divpadsmit, ieskaitot viņu, lai liecinātu par Manu Vārdu un sludinātu prieka vēstis visai pasaulei.

2 Jo patiesi tā saka Tas Kungs, ka, cik daudz ir tādi starp jums, kas noliedz Manu Vārdu, citi tiks aiestādīti viņu bvietā un saņems viņu bīskapa amatu. Āmen.