Mācība un Derības 80
  Footnotes
  Theme

  80. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Hiramā, Ohaio štatā, 1832. gada martā (History of the Church, 1. sēj. 257. lpp.).

  1–5, Stīvens Bērnets un Edens Smits tiek aicināti sludināt jebkurā vietā, ko viņi izvēlēsies.

  1 Patiesi tā saka Tas Kungs Savam kalpam Stīvenam Bērnetam: Tu ej, tu ej pasaulē un asludini evaņģēliju katrai radībai, kas dzird tavas balss skaņu.

  2 Un tā kā tu vēlies ceļabiedru, Es došu tev Savu kalpu Edenu Smitu.

  3 Tādēļ jūs ejiet un sludiniet Manu evaņģēliju, vai nu uz ziemeļiem vai dienvidiem, uz austrumiem vai rietumiem, tas nav svarīgi, jo jūs nevarat aiziet nepareizi.

  4 Tādēļ pasludiniet to, ko jūs esat dzirdējuši un patiesi ticat, un azināt, ka tā ir patiesība.

  5 Lūk, šī ir Tā, kurš jūs ir aaicinājis, jūsu Pestītāja, patiesi Jēzus Kristus, griba. Āmen.

  True