Svētie Raksti
Mācība un Derības 48


48. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 10. martā. Pravietis bija vaicājis Tam Kungam par procedūras veidu zemes iegūšanai svēto nomitināšanai. Tas bija svarīgs jautājums dēļ Baznīcas locekļu pārcelšanās no Savienoto Valstu austrumiem, paklausot Tā Kunga pavēlei, ka viņiem ir jāsapulcējas Ohaio (skat. 37:1–3; 45:64).

1–3, Svētajiem Ohaio ir jādalās ar savām zemēm ar saviem brāļiem; 4–6, Svētajiem ir jānopērk zemes, jāuzceļ pilsēta un jāseko savu vadošo amatpersonu padomiem.

1 Ir nepieciešams, lai jūs šobrīd paliktu savās uzturēšanās vietās, cik tas būs piemērots jūsu apstākļiem.

2 Un tik, cik jums ir zemes, jums ir ajādod austrumu brāļiem;

3 un tik, cik jums nav zemes, lai viņi šobrīd pērk šajos apgabalos visapkārt, kā tiem šķiet labi, jo ir vajadzīgs, lai viņiem būtu vieta, kur tagad dzīvot.

4 Ir vajadzīgs, lai jūs sakrātu visu naudu, ko jūs varat, un lai jūs iegūtu visu, ko jūs varat taisnībā, lai ar laiku jūs varētu anopirkt zemi mantojumam, btieši pilsētai.

5 Tā vieta vēl netiks atklāta; bet, kad jūsu brāļi būs atnākuši no austrumiem, ir jātiek ieceltiem adažiem vīriem, un viņiem tiks dots bzināt to vietu, jeb viņiem tā tiks atklāta.

6 Un viņi tiks iecelti nopirkt tās zemes un iesākt likt pamatus apilsētai, un tad jūs sāksit sapulcēties ar savām ģimenēm, katrs cilvēks ar savu bģimeni, atbilstoši saviem apstākļiem, un kā viņam būs noteikuši prezidijs un baznīcas bīskaps, saskaņā ar likumiem un pavēlēm, ko jūs esat saņēmuši, un ko jūs saņemsit turpmāk. Patiesi tā. Āmen.