Svētie Raksti
Mācība un Derības 79
iepriekšējais nākamais

79. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 1832. gada 12. martā.

1–4, Džareds Kārters tiek aicināts sludināt evaņģēliju ar Mierinātāju.

1 Patiesi Es saku tev, ka tā ir Mana griba, lai Mans kalps Džareds Kārters atkal ietu uz austrumu zemēm, no vietas uz vietu un no pilsētas uz pilsētu, aordinācijas spēkā, ar kuru viņš ir ordinēts, pasludinot liela prieka vēstis, patiesi mūžīgo evaņģēliju.

2 Un Es sūtīšu viņam aMierinātāju, kas mācīs viņam patiesību un ceļu, pa kuru viņam jāiet;

3 un tik daudz, cik viņš ir uzticīgs, Es viņu kronēšu atkal ar kūlīšiem.

4 Tādēļ lai tava sirds līksmojas, Mans kalp Džared Kārter, un anebīsties, saka tavs Kungs, patiesi Jēzus Kristus. Āmen.