Mācība un Derības 79
  Footnotes
  Theme

  79. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Hiramā, Ohaio štatā, 1832. gada martā (History of the Church, 1. sēj. 257. lpp.).

  1–4, Jareds Kārters tiek aicināts sludināt evaņģēliju ar Mierinātāju.

  1 Patiesi Es saku tev, ka tā ir Mana griba, lai Mans kalps Jareds Kārters atkal ietu uz austrumu zemēm, no vietas uz vietu un no pilsētas uz pilsētu, aordinācijas spēkā, ar kuru viņš ir ordinēts, pasludinot liela prieka vēstis, patiesi mūžīgo evaņģēliju.

  2 Un Es sūtīšu viņam aMierinātāju, kas mācīs viņam patiesību un ceļu, pa kuru viņam jāiet;

  3 un tik daudz, cik viņš ir uzticīgs, Es viņu kronēšu atkal ar kūlīšiem.

  4 Tādēļ lai tava sirds līksmojas, Mans kalp Jared Kārter, un anebīsties, saka tavs Kungs, patiesi Jēzus Kristus. Āmen.

  True