Svētie Raksti
Mācība un Derības 17
iepriekšējais nākamais

17. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderijam, Deividam Vitmeram un Martinam Herisam Feijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā, pirms viņi skatīja iegravētās plāksnes, kas saturēja Mormona Grāmatas pierakstu. Džozefs un viņa pierakstītājs Olivers Kauderijs bija uzzinājuši no Mormona Grāmatas plākšņu tulkošanas, ka tiks nozīmēti trīs īpaši liecinieki (skat. Etera 5:2–4; 2. Nefija 11:3; 27:12). Olivers Kauderijs, Deivids Vitmers un Martins Heriss bija aizkustināti ar iedvesmotu vēlmi būt par šiem trīs īpašajiem lieciniekiem. Pravietis prasīja Tam Kungam, un šī atklāsme tika dota kā atbilde, caur Urīmu un Tumīmu.

1–4, Ar ticību Trīs liecinieki redzēs plāksnes un citus svētos priekšmetus; 5–9, Kristus sniedz liecību par Mormona Grāmatas dievišķīgumu.

1 Lūk, Es saku jums, ka jums jāpaļaujas uz Manu vārdu, ja jūs to darīsit ar visu sirdi, jūs askatīsit bplāksnes un arī krūšu bruņas, Lābana czobenu, dUrīmu un Tumīmu, kas tika doti eJareda brālim kalnā, kad viņš runāja ar To Kungu fvaigu vaigā, un gbrīnumainos rādītājus, kas tika doti Lehijam, kad viņš bija tuksnesī pie hSarkanās jūras krastiem.

2 Un tas ir ar jūsu ticību, ka jūs tos skatīsit, tieši ar to ticību, kas bija seno laiku praviešiem.

3 Un pēc tam, kad jūs būsit ieguvuši ticību un būsit tos redzējuši ar savām acīm, jūs aliecināsit par tiem ar Dieva spēku;

4 un to jūs darīsit, lai Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, netiktu iznīcināts, lai Es varētu īstenot Savus taisnīgos nodomus cilvēku bērniem šai darbā.

5 Un jūs liecināsit, ka jūs tos esat redzējuši, tāpat kā Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, ir tos redzējis; jo tas ir ar Manu spēku, ka viņš tos ir redzējis, un tas ir tāpēc, ka viņam bija ticība.

6 Un viņš ir pārtulkojis agrāmatu, tieši to bdaļu, ko Es viņam pavēlēju, un, kā jūsu Kungs un jūsu Dievs dzīvo, tā ir patiesa.

7 Tādēļ jūs esat saņēmuši to pašu spēku un to pašu ticību, un to pašu dāvanu, līdzīgi viņam;

8 un, ja jūs pildīsit šīs Manas pēdējās pavēles, ko Es jums esmu devis, aelles vārtiem nebūs jūs uzvarēt, jo Mana blabvēlība ir pietiekama jums, un jūs tiksit cpaaugstināti pēdējā dienā.

9 Un Es, Jēzus Kristus, jūsu aKungs un jūsu Dievs, esmu to runājis uz jums, lai Es varētu īstenot Savus taisnīgos nodomus cilvēku bērniem. Āmen.