Svētie Raksti
Mācība un Derības 26
iepriekšējais nākamais

26. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam, Oliveram Kauderijam un Džonam Vitmeram Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1830. gada jūlijā (skat. 24. nodaļas ievadu).

1, Viņiem tiek dots norādījums studēt Svētos Rakstus un sludināt; 2, Tiek apstiprināts vispārējās vienprātības likums.

1 Lūk, Es saku jums, ka jūs veltīsit savu laiku Svēto Rakstu astudēšanai un sludināšanai, un baznīcas locekļu apstiprināšanai bKolesvilā, un savu zemes darbu veikšanai, kas ir nepieciešami, līdz tam, kad vēlāk jūs iesit uz rietumiem noturēt nākošo konferenci; un tad tiks darīts zināms, kas jums ir jādara.

2 Un viss tiks darīts ar avispārēju vienprātību baznīcā, ar daudzām lūgšanām un ticību, jo visu jūs saņemsit ar ticību. Āmen.