Svētie Raksti
Mācība un Derības 24


24. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1830. gada jūlijā. Kaut arī mazāk nekā četri mēneši bija aizritējuši, kopš Baznīca bija tikusi izveidota, vajāšana bija kļuvusi spēcīga, un vadītājiem bija nācies meklēt drošību daļējā noslēgtībā. Sekojošās trīs atklāsmes tika dotas šajā laikā, lai stiprinātu, iedrošinātu un mācītu viņus.

1–9, Džozefs Smits ir aicināts tulkot, sludināt un izskaidrot Svētos Rakstus; 10–12, Olivers Kauderijs ir aicināts sludināt evaņģēliju; 13–19, Ir atklāts likums attiecībā uz brīnumiem, lāstiem, pīšļu nokratīšanu no kājām un iešanu bez naudas maka un ceļasomas.

1 Lūk, tu tiki aicināts un izvēlēts rakstīt Mormona Grāmatu un Manai kalpošanai; un Es esmu izglābis tevi no tavām ciešanām un devis tev padomu, ka tu tiki atbrīvots no visiem saviem ienaidniekiem un tu tiki atbrīvots no Sātana varas un no tumsības!

2 Tomēr tu neesi attaisnots savos apārkāpumos; tomēr ej savu ceļu un negrēko vairs.

3 aTuri godā savu amatu; un pēc tam, kad tu esi apsējis savus laukus un nodrošinājis tos, dodies ātri uz baznīcu, kas ir bKolesvilā, Feijetā un Mančestrā, un viņi catbalstīs tevi; un Es svētīšu tos gan garīgi, gan laicīgi;

4 bet, ja viņi tevi nepieņems, Es sūtīšu uz tiem lāstu svētības vietā.

5 Un tu turpināsi piesaukt Dievu Manā Vārdā un rakstīt tās lietas, ko tev dos aMierinātājs, un izskaidrot visus Svētos Rakstus baznīcai.

6 Un tas tev tiks dots tajā pašā mirklī, kad tev būs ajārunā un jāraksta, un viņiem to būs jāklausās, vai arī Es sūtīšu uz tiem lāstu svētības vietā.

7 Jo tu veltīsi visu savu akalpošanu Ciānai; un tajā tev būs spēks.

8 Esi apacietīgs bciešanās, jo to būs daudz; bet cpaciet tās, jo, raugi, Es esmu ar tevi, līdz pat tavu dienu dgalam.

9 Un laicīgos darbos tev nebūs spēka, jo tas nav tavs aicinājums. Nododies savam aaicinājumam, un tev būs, ar ko turēt godā savu amatu un izskaidrot visus Svētos Rakstus, un turpini roku uzlikšanu un baznīcas locekļu konfirmēšanu.

10 Un tavs brālis Olivers turpinās nest Manu Vārdu pasaules un arī baznīcas priekšā. Un viņam nav jādomā, ka viņš var pateikt pietiekami Manā lietā; un raugi, Es esmu ar viņu līdz galam.

11 Manī viņam būs godība, un ne no sevis paša, vai vājībā vai spēkā, vai važās vai brīvībā;

12 un visos laikos un visās vietās viņš vērs savu muti un asludinās Manu evaņģēliju kā ar bbazūnes balsi, gan dienu, gan nakti. Un Es došu viņam tādu spēku, kāds nav zināms starp cilvēkiem.

13 Neprasiet abrīnumus, izņemot, ja Es jums bpavēlēšu, izņemot cļaunu garu dizdzīšanu, slimo eizdziedināšanu, un pret findīgām čūskām, un pret nāvējošām indēm;

14 un ašīs lietas jūs nedarīsit, izņemot, ja to prasīs no jums tie, kas to vēlas, lai Svētie Raksti tiktu piepildīti; jo jūs darīsit saskaņā ar to, kas ir rakstīts.

15 Un katrā vietā, kur jūs aieiesit, un viņi nepieņems jūs Manā Vārdā, jūs atstāsit lāstu svētības vietā, nokratot bpīšļus no savām kājām pret tiem kā liecību un noslaukot savas kājas ceļmalā.

16 Un notiks, ka katru, kas varmācīgi uzliks jums savas rokas, jūs pavēlēsit satriekt Manā Vārdā; un lūk, Es satriekšu tos saskaņā ar jūsu vārdiem, Manis noliktajā laikā.

17 Un katrs, kas ies ar likumu pret tevi, tiks sodīts ar likumu.

18 Un tu neņemsi nedz anaudas maku, nedz ceļasomu, nedz nūjas, nedz divus svārkus, jo baznīca tev dos tanī pašā stundā, ko tev vajadzēs ēdienam un apģērbam, un apaviem, un naudai, un ceļasomai.

19 Jo tu esi aicināts aapgriezt Manu vīna dārzu ar kvēlu apgriešanu, jā, patiesi pēdējo reizi; jā, un arī visi tie, kurus tu esi bordinējis, un viņi to darīs patiesi pēc šī parauga. Āmen.