Svētie Raksti
Mācība un Derības 122


122. nodaļa

Tā Kunga vārds uz pravieti Džozefu Smitu, kad viņš bija ieslodzīts cietumā Libertī, Misūri štatā. Šī nodaļa ir izraksts no Baznīcai adresētas vēstules, kas datēta ar 1839. gada 20. martu (skat. 121. nodaļas ievadu).

1–4, Zemes gali jautās pēc Džozefa Smita vārda; 5–7, Visas viņa briesmas un sāpes dos viņam pieredzi un nāks viņam par labu; 8–9, Cilvēka Dēls ir pazemojies zem tām visām.

1 Zemes gali vaicās pēc tava avārda, un muļķi izsmies tevi, un elle plosīsies pret tevi;

2 kamēr sirdsšķīstie un gudrie, un cēlie, un tikumīgie meklēs apadomu un pilnvaras, un svētības pastāvīgi no tavas rokas.

3 Un tavi ļaudis nekad netiks pavērsti pret tevi ar nodevēju liecībām.

4 Un kaut arī to ietekme iemetīs tevi nepatikšanās un aiz restēm, un sienām, tu tiksi turēts godā; un vēl tikai īsu abrīdi, un tava balss tavu ienaidnieku vidū būs briesmīgāka kā blauvas rēciens dēļ tava taisnīguma; un tavs Dievs stāvēs tev blakus mūžīgi mūžos.

5 Ja tu esi aicināts iziet cauri bēdām; ja tu esi briesmās starp viltus brāļiem; ja tu esi briesmās starp laupītājiem; ja tu esi briesmās uz zemes vai jūrā;

6 ja tu tiec apsūdzēts ar visāda veida viltus apsūdzībām; ja tavi ienaidnieki krīt tev virsū; ja viņi atrauj tevi no tava tēva un mātes, un brāļu, un māsu sabiedrības; un ja ar izvilktu zobenu tavi ienaidnieki atrauj tevi no tavas sievas sirds un tavām atvasēm, un tavs vecākais dēls, kaut tikai sešus gadus vecs, ieķersies tavās drānās un teiks: Mans tēvs, mans tēvs, kāpēc tu nevari palikt ar mums? Ak, mans tēvs, ko šie vīri grasās ar tevi darīt? Un ja tad viņš tiks atrauts no tevis ar zobenu, un tu tiksi ievilkts cietumā, un tavi ienaidnieki ložņās tev apkārt kā avilki pēc jēra asinīm;

7 un ja tu tiksi iemests bedrē jeb slepkavu rokās, un tev tiks piespriests nāves spriedums; ja tu tiksi iemests adziļumos; ja bangojošā jūra darbosies pret tevi; ja negantie vēji kļūs par tavu ienaidnieku; ja debesis satumsīs un visi elementi apvienosies, lai nosprostotu ceļu, un, visbeidzot, ja belle plaši atvērs savu muti pēc tevis, zini, Mans dēls, ka tas viss dos tev cpieredzi un nāks tev par labu.

8 aCilvēka Dēls bpazemojās zem tā visa. Vai tu esi dižāks nekā Viņš?

9 Tādēļ turies uz sava ceļa, un priesterība apaliks ar tevi; jo viņu brobežas ir noteiktas un nevar tikt pārkāptas. Tavas cdienas ir zināmas, un tavu gadu nekļūs mazāk; tādēļ dnebīsties no tā, ko cilvēks var izdarīt, jo Dievs būs ar tevi mūžīgi mūžos.