Studiju palīglīdzekļi
Padoms
iepriekšējais nākamais

Padoms

Pārmetumi, brīdinājumi, padomi un norādījumi no Tā Kunga un vadītājiem, kas ir Viņa ordinēti.