Studiju palīglīdzekļi
Gaišreģis, redzētājs
iepriekšējais nākamais

Gaišreģis, redzētājs

Cilvēks, kas pilnvarots no Dieva ar garīgajām acīm skatīt tās lietas, ko Dievs ir apslēpis no pasaules (Moz. 6:35–38). Viņš ir atklājējs un pravietis (Mos. 8:13–16). Mormona Grāmatā Amons mācīja, ka tikai gaišreģis var lietot īpašus izskaidrotājus jeb Urīmu un Tumīmu (Mos. 8:13; 28:16). Gaišreģis zina pagātni, tagadni un nākotni. Senatnē pravietis bieži tika saukts par redzētāju (1. Sam. 9:9; 2. Sam. 24:11).

Džozefs Smits ir dižs pēdējo dienu gaišreģis (M&D 21:1; 135:3). Turklāt Augstākais prezidijs un Divpadsmito padome tiek atbalstīti kā pravieši, gaišreģi un atklājēji.