Studiju palīglīdzekļi
Zeme
iepriekšējais nākamais

Zeme

Planēta, uz kuras mēs dzīvojam, kuru radījis Dievs caur Jēzu Kristu, lai to izmantotu cilvēks savas mirstīgās pārbaudes laikā. Tās galīgais mērķis ir tapt pagodinātai un paaugstinātai (M&D 77:1–2; 130:8–9). Zeme kļūs par mūžīgo mājvietu tiem, kas dzīvojuši celestiālās godības cienīgi (M&D 88:14–26). Viņi baudīs Tēva un Dēla klātbūtni (M&D 76:62).

Radīta cilvēkam

Dzīvojošs objekts

Zemes sadalīšana

Zemes attīrīšana

Zemes galīgais stāvoklis