Studiju palīglīdzekļi
Godība
iepriekšējais nākamais

Godība

Svētajos Rakstos godība bieži attiecas uz Dieva gaismu un patiesību. Tā arī var attiekties uz slavēšanu vai godāšanu un uz noteiktiem mūžīgās dzīves apstākļiem vai uz Dieva godību.