Studiju palīglīdzekļi
Jēzus Kristus Otrā Atnākšana
iepriekšējais nākamais

Jēzus Kristus Otrā Atnākšana

Tūkstošgades sākumā Jēzus Kristus atgriezīsies uz Zemes. Šis notikums iezīmēs mirstīgās pārbaudes beigas uz šīs Zemes. Ļaunie tiks paņemti prom no Zemes un taisnīgie tiks aizrauti mākonī, kamēr Zeme tiks attīrīta. Lai arī neviens cilvēks nezina precīzi, kad Kristus nāks otro reizi, Viņš ir devis mums zīmes, lai sekotu tām, kas norāda, ka šis laiks ir tuvu (Mat. 24; DžS—M 1).