Studiju palīglīdzekļi
Priesterības atslēgas
iepriekšējais nākamais

Priesterības atslēgas

Atslēgas ir tiesības prezidēt jeb vara, dota cilvēkam no Dieva, vadīt, kontrolēt un pārvaldīt Dieva priesterību uz zemes. Priesterības nesēji, kas tiek aicināti vadošos amatos, saņem atslēgas no tiem, kam ir vara pār viņiem. Priesterības nesēji izmanto priesterību tikai tajās robežās, kuras noteikuši tie, kas tur atslēgas. Baznīcas Prezidents ir vienīgais cilvēks uz Zemes, kas tur visas priesterības atslēgas un ir pilnvarots tās izmantot (M&D 107:65–67, 91–92; 132:7).