Studiju palīglīdzekļi
Spēks, vara
iepriekšējais nākamais

Spēks, vara

Spēja kaut ko izdarīt. Būt varai pār kādu vai pār kaut ko nozīmē spēt kontrolēt vai pavēlēt šai personai vai lietai. Svētajos Rakstos vara ir bieži saistīta ar Dieva spēku vai debess spēku. Tā bieži vien ir cieši saistīta ar priesterības pilnvarām, kas ir atļauja vai tiesības rīkoties Dieva labā.