Studiju palīglīdzekļi
Nožēlot grēkus, Grēku nožēlošana
iepriekšējais nākamais

Nožēlot grēkus, Grēku nožēlošana

Prāta un sirds izmaiņas, kas nes svaigu attieksmi pret Dievu, sevi pašu un dzīvi vispār. Grēku nožēlošana nozīmē, ka cilvēks novēršas no ļaunā un pievērš savu sirdi un gribu Dievam, pakļaudamies Dieva pavēlēm un vēlmēm un atmetot grēku. Patiesa grēku nožēlošana nāk no Dieva mīlestības un patiesas vēlēšanās paklausīt Viņa pavēlēm. Visi cilvēki, kas ir sasnieguši atbildības vecumu, ir grēkojuši un tiem ir jānožēlo grēki, lai pilnveidotos glābšanas virzienā. Tikai caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu mūsu grēku nožēlošana iegūst spēku un tiek Dieva pieņemta.