Studiju palīglīdzekļi
Uzcītība
iepriekšējais nākamais

Uzcītība

Nepārtrauktas, drosmīgas pūles, it īpaši kalpot Tam Kungam un paklausīt Viņa vārdam.