Studiju palīglīdzekļi
Roku uzlikšana
iepriekšējais nākamais

Roku uzlikšana

Roku uzlikšana uz kāda cilvēka galvas kā daļa no priesterības priekšraksta. Daudzi priesterības priekšraksti tiek izpildīti ar roku uzlikšanu, tādi kā ordinēšana, svētību došana, slimo dziedināšana, apstiprināšana par Baznīcas locekli un Svētā Gara piešķiršana.