Studiju palīglīdzekļi
Dieva valstība jeb Debesu valstība
iepriekšējais nākamais

Dieva valstība jeb Debesu valstība

Dieva valstība uz Zemes ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca (M&D 65). Baznīcas mērķis ir sagatavot tās locekļus dzīvot mūžīgi celestiālajā valstībā jeb Debesu valstībā. Tomēr Svētie Raksti dažreiz sauc Baznīcu par Debesu valstību, domājot, ka Baznīca ir Debesu valstība uz Zemes.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Dieva valstība uz Zemes, bet tā pašreiz ir ierobežota tikai kā garīgā valstība. Tūkstošgades laikā Dieva valstība būs gan politiska, gan garīga.