Studiju palīglīdzekļi
Gavēt, Gavēšana
iepriekšējais nākamais

Gavēt, Gavēšana

Brīvprātīgi atteikties no ēšanas vai dzeršanas ar mērķi tuvoties Tam Kungam un lūgt Viņa svētības. Kad kāda persona vai grupa gavē, tiem ir arī jālūdz, lai saprastu Dieva gribu un attīstītu lielāku garīgo spēku. Patiesi ticīgie vienmēr ir gavējuši.

Šodien Baznīcā viena sabata diena katru mēnesi ir nolikta gavēšanas mērķim. Šajā laikā Baznīcas locekļi neēd un nedzer kādu laika posmu. Tad tie ziedo Baznīcai to naudu, ko viņi būtu iztērējuši uzturam šīm ēdienreizēm. Šī nauda tiek saukta par gavēņa ziedojumu. Baznīca izmanto gavēņa ziedojumus, lai palīdzētu nabadzīgajiem un trūkumcietējiem.