Studiju palīglīdzekļi
Gaisma, Kristus gaisma
iepriekšējais nākamais

Gaisma, Kristus gaisma

Dievišķa enerģija, spēks vai ietekme, kas nāk no Dieva caur Kristu un dod dzīvību un gaismu visam. Tas ir likums, ar ko viss tiek pārvaldīts gan debesīs, gan uz Zemes (M&D 88:6–13). Tas arī palīdz cilvēkiem saprast evaņģēlija patiesības un palīdz tiem nostāties uz evaņģēlija takas, kas ved uz glābšanu (Jāņa 3:19–21; 12:46; Al. 26:15; 32:35; M&D 93:28–29, 31–32, 40, 42).

Kristus gaismu nevajag jaukt ar Svēto Garu. Kristus gaisma nav persona. Tā ir ietekme, kas nāk no Dieva un sagatavo cilvēku pieņemt Svēto Garu. Tā ir labā ietekme visu cilvēku dzīvēs (Jāņa 1:9; M&D 84:46–47).

Viena no Kristus gaismas izpausmēm ir sirdsapziņa, kas palīdz cilvēkam izvēlēties starp pareizo un nepareizo (Mor. 7:16). Jo vairāk cilvēki uzzina par evaņģēliju, jo viņu sirdsapziņa kļūst jūtīgāka (Mor. 7:12–19). Cilvēki, kas paklausa Kristus gaismai, tiek vesti pie Jēzus Kristus evaņģēlija (M&D 84:46–48).