Studiju palīglīdzekļi
Svētīt, Svētīts, Svētība
iepriekšējais nākamais

Svētīt, Svētīts, Svētība

Piešķirt kādam dievišķu palīdzību. Viss, kas nes patiesu laimi, labklājību vai veiksmi, ir svētība.

Visas svētības balstās uz mūžīgiem likumiem (M&D 130:20–21). Tāpēc, ka Dievs vēlas, lai Viņa bērni atrastu prieku dzīvē (2. Nef. 2:25), Viņš dāvā tiem svētības, kas ir kā sekas to paklausībai Viņa pavēlēm (M&D 82:10), kā atbilde uz lūgšanu vai priesterības priekšrakstu (M&D 19:38; 107:65–67) vai arī caur Savu labvēlību (2. Nef. 25:23).

Labi pazīstamais uzskaitījums par svētlaimi ir Svētīgumi (Mat. 5:1–12; 3. Nef. 12:1–12).

Vispārīgi

Bērnu svētīšana