Studēšanas ieteikumi
Svētīt, Svētīts, Svētība


Svētīt, Svētīts, Svētība

Piešķirt kādam dievišķu palīdzību. Viss, kas nes patiesu laimi, labklājību vai veiksmi, ir svētība.

Visas svētības balstās uz mūžīgiem likumiem (M&D 130:20–21). Tāpēc, ka Dievs vēlas, lai Viņa bērni atrastu prieku dzīvē (2. Nef. 2:25), Viņš dāvā tiem svētības, kas ir kā sekas to paklausībai Viņa pavēlēm (M&D 82:10), kā atbilde uz lūgšanu vai priesterības priekšrakstu (M&D 19:38; 107:65–67) vai arī caur Savu labvēlību (2. Nef. 25:23).

Labi pazīstamais uzskaitījums par svētlaimi ir Svētīgumi (Mat. 5:1–12; 3. Nef. 12:1–12).

Vispārīgi

Bērnu svētīšana